میله راهنما D03

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ | 720HV
● DIN 16761-B


  فایل CATPart   فایل STP

میل راهنما ستاک مدل D03
نقشه میل راهنما ستاک مدل D03

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش S2 d1 L زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D03/22/14x20
22 14 20 اصفهان - شرکت ستاک
۵۴,۴۰۰ تومان
۵۱,۶۸۰ تومان
D03/22/14x45
22 14 45 اصفهان - شرکت ستاک
۶۵,۹۰۰ تومان
۶۲,۶۰۵ تومان
D03/27/14x25
27 14 25 اصفهان - شرکت ستاک
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D03/27/14x45
27 14 45 اصفهان - شرکت ستاک
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/27/14x65
27 14 65
۸۰,۴۰۰ تومان
۷۶,۳۸۰ تومان
D03/36/14x35
36 14 35 اصفهان - شرکت ستاک
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/36/14x55
36 14 55
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D03/36/14x75
36 14 75
۸۶,۹۰۰ تومان
۸۲,۵۵۵ تومان
D03/46/14x45
46 14 45
۷۸,۹۰۰ تومان
۷۴,۹۵۵ تومان
D03/46/14x85
46 14 85
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D03/56/14x55
56 14 55
۸۳,۷۰۰ تومان
۷۹,۵۱۵ تومان
D03/27/16x25
27 16 25 اصفهان - شرکت ستاک
۷۰,۷۰۰ تومان
۶۷,۱۶۵ تومان
D03/36/16x35
36 16 35
۸۰,۴۰۰ تومان
۷۶,۳۸۰ تومان
D03/46/16x45
46 16 45
۸۸,۶۰۰ تومان
۸۴,۱۷۰ تومان
D03/22/18x45
22 18 45 اصفهان - شرکت ستاک
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D03/27/18x25
27 18 25 اصفهان - شرکت ستاک
۷۴,۷۰۰ تومان
۷۰,۹۶۵ تومان
D03/27/18x55
27 18 55 اصفهان - شرکت ستاک
۸۵,۴۰۰ تومان
۸۱,۱۳۰ تومان
D03/27/18x85
27 18 85 اصفهان - شرکت ستاک
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/36/18x35
36 18 35
۸۲,۱۰۰ تومان
۷۷,۹۹۵ تومان
D03/36/18x55
36 18 55
۹۰,۲۰۰ تومان
۸۵,۶۹۰ تومان
D03/36/18x80
36 18 80
۱۱۲,۱۰۰ تومان
۱۰۶,۴۹۵ تومان
D03/46/18x45
46 18 45
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D03/46/18x65
46 18 65
۱۰۲,۴۰۰ تومان
۹۷,۲۸۰ تومان
D03/46/18x105
46 18 105
۱۳۴,۱۰۰ تومان
۱۲۷,۳۹۵ تومان
D03/56/18x55
56 18 55
۱۰۵,۶۰۰ تومان
۱۰۰,۳۲۰ تومان
D03/56/18x75
56 18 75
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/56/18x95
56 18 95
۱۳۱,۶۰۰ تومان
۱۲۵,۰۲۰ تومان
D03/66/18x55
66 18 55
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/76/18x75
76 18 75
۱۳۴,۱۰۰ تومان
۱۲۷,۳۹۵ تومان
D03/86/18x55
86 18 55
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/22/22x35
22 22 35 اصفهان - شرکت ستاک
۸۶,۱۰۰ تومان
۸۱,۷۹۵ تومان
D03/27/22x35
27 22 35 اصفهان - شرکت ستاک
۸۸,۶۰۰ تومان
۸۴,۱۷۰ تومان
D03/27/22x80
27 22 80 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱۸,۶۰۰ تومان
۱۱۲,۶۷۰ تومان
D03/36/22x35
36 22 35
۹۴,۲۰۰ تومان
۸۹,۴۹۰ تومان
D03/36/22x50
36 22 50
۱۰۱,۶۰۰ تومان
۹۶,۵۲۰ تومان
D03/36/22x95
36 22 95
۱۳۸,۱۰۰ تومان
۱۳۱,۱۹۵ تومان
D03/46/22x45
46 22 45
۱۰۷,۲۰۰ تومان
۱۰۱,۸۴۰ تومان
D03/46/22x70
46 22 70
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/46/22x105
46 22 105
۱۶۴,۹۰۰ تومان
۱۵۶,۶۵۵ تومان
D03/56/22x55
56 22 55
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/56/22x115
56 22 115
۱۷۵,۵۰۰ تومان
۱۶۶,۷۲۵ تومان
D03/66/22x55
66 22 55
۱۳۱,۶۰۰ تومان
۱۲۵,۰۲۰ تومان
D03/66/22x95
66 22 95
۱۷۷,۹۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۵ تومان
D03/76/22x55
76 22 55
۱۵۴,۴۰۰ تومان
۱۴۶,۶۸۰ تومان
D03/76/22x95
76 22 95
۱۹۳,۴۰۰ تومان
۱۸۳,۷۳۰ تومان
D03/86/22x55
86 22 55
۱۶۴,۱۰۰ تومان
۱۵۵,۸۹۵ تومان
D03/36/26x55
36 26 55
۱۲۸,۴۰۰ تومان
۱۲۱,۹۸۰ تومان
D03/46/26x55
46 26 55
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
D03/56/26x75
56 26 75
۱۶۹,۹۰۰ تومان
۱۶۱,۴۰۵ تومان
D03/36/30x55
36 30 55
۱۸۴,۴۰۰ تومان
۱۷۵,۱۸۰ تومان
D03/46/30x55
46 30 55
۱۹۶,۶۰۰ تومان
۱۸۶,۷۷۰ تومان
D03/56/30x75
56 30 75
۲۴۳,۷۰۰ تومان
۲۳۱,۵۱۵ تومان
D03/66/30x55
66 30 55
۲۳۳,۲۰۰ تومان
۲۲۱,۵۴۰ تومان
D03/76/30x75
76 30 75
۲۸۰,۴۰۰ تومان
۲۶۶,۳۸۰ تومان
D03/86/30x75
86 30 75
۲۹۲,۵۰۰ تومان
۲۷۷,۸۷۵ تومان
D03/96/30x75
96 30 75
۳۱۷,۷۰۰ تومان
۳۰۱,۸۱۵ تومان
D03/116/30x75
116 30 75
۳۴۵,۴۰۰ تومان
۳۲۸,۱۳۰ تومان
D03/76/40x75
76 40 75
۳۹۸,۱۰۰ تومان
۳۷۸,۱۹۵ تومان
D03/96/40x75
96 40 75
۴۵۵,۰۰۰ تومان
۴۳۲,۲۵۰ تومان
D03/116/40x95
116 40 95
۵۷۲,۰۰۰ تومان
۵۴۳,۴۰۰ تومان
D03/96/50x115
96 50 115
۱,۰۱۳,۲۰۰ تومان
۹۶۲,۵۴۰ تومان
D03/22/15x20
22 15 20 اصفهان - شرکت ستاک
۵۴,۴۰۰ تومان
۵۱,۶۸۰ تومان
D03/22/15x45
22 15 45 اصفهان - شرکت ستاک
۶۵,۹۰۰ تومان
۶۲,۶۰۵ تومان
D03/27/15x25
27 15 25 اصفهان - شرکت ستاک
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D03/27/15x45
27 15 45 اصفهان - شرکت ستاک
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/27/15x65
27 15 65 اصفهان - شرکت ستاک
۸۰,۴۰۰ تومان
۷۶,۳۸۰ تومان
D03/36/15x35
36 15 35
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/36/15x55
36 15 55
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D03/36/15x75
36 15 75
۸۶,۹۰۰ تومان
۸۲,۵۵۵ تومان
D03/46/15x45
46 15 45
۷۸,۹۰۰ تومان
۷۴,۹۵۵ تومان
D03/46/15x85
46 15 85
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D03/56/15x55
56 15 55
۸۳,۷۰۰ تومان
۷۹,۵۱۵ تومان
D03/22/20x45
22 20 45 اصفهان - شرکت ستاک
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D03/27/20x25
27 20 25 اصفهان - شرکت ستاک
۷۴,۷۰۰ تومان
۷۰,۹۶۵ تومان
D03/27/20x55
27 20 55 اصفهان - شرکت ستاک
۸۵,۴۰۰ تومان
۸۱,۱۳۰ تومان
D03/27/20x85
27 20 85 اصفهان - شرکت ستاک
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/36/20x35
36 20 35
۸۲,۱۰۰ تومان
۷۷,۹۹۵ تومان
D03/36/20x55
36 20 55
۹۰,۲۰۰ تومان
۸۵,۶۹۰ تومان
D03/36/20x80
36 20 80
۱۱۲,۱۰۰ تومان
۱۰۶,۴۹۵ تومان
D03/46/20x45
46 20 45
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D03/46/20x65
46 20 65
۱۰۲,۴۰۰ تومان
۹۷,۲۸۰ تومان
D03/46/20x105
46 20 105
۱۳۴,۱۰۰ تومان
۱۲۷,۳۹۵ تومان
D03/56/20x55
56 20 55
۱۰۵,۶۰۰ تومان
۱۰۰,۳۲۰ تومان
D03/56/20x75
56 20 75
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/56/20x95
56 20 95
۱۳۱,۶۰۰ تومان
۱۲۵,۰۲۰ تومان
D03/66/20x55
66 20 55
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/76/20x75
76 20 75
۱۳۴,۱۰۰ تومان
۱۲۷,۳۹۵ تومان
D03/86/20x55
86 20 55
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/22/24x35
22 24 35 اصفهان - شرکت ستاک
۸۶,۱۰۰ تومان
۸۱,۷۹۵ تومان
D03/27/24x35
27 24 35 اصفهان - شرکت ستاک
۸۸,۶۰۰ تومان
۸۴,۱۷۰ تومان
D03/36/24x35
36 24 35
۹۴,۲۰۰ تومان
۸۹,۴۹۰ تومان
D03/36/24x50
36 24 50
۱۰۱,۶۰۰ تومان
۹۶,۵۲۰ تومان
D03/36/24x95
36 24 95
۱۳۸,۱۰۰ تومان
۱۳۱,۱۹۵ تومان
D03/46/24x45
46 24 45
۱۰۷,۲۰۰ تومان
۱۰۱,۸۴۰ تومان
D03/46/24x70
46 24 70
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۳۲۵ تومان
D03/46/24x105
46 24 105
۱۶۴,۹۰۰ تومان
۱۵۶,۶۵۵ تومان
D03/56/24x115
56 24 115
۱۷۵,۵۰۰ تومان
۱۶۶,۷۲۵ تومان
D03/66/24x55
66 24 55
۱۳۱,۶۰۰ تومان
۱۲۵,۰۲۰ تومان
D03/66/24x95
66 24 95
۱۷۷,۹۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۵ تومان
D03/76/24x55
76 24 55
۱۵۴,۴۰۰ تومان
۱۴۶,۶۸۰ تومان
D03/76/24x95
76 24 95
۱۹۳,۴۰۰ تومان
۱۸۳,۷۳۰ تومان
D03/86/24x55
86 24 55
۱۶۴,۱۰۰ تومان
۱۵۵,۸۹۵ تومان
D03/36/32x55
36 32 55
۱۸۴,۴۰۰ تومان
۱۷۵,۱۸۰ تومان
D03/46/32x55
46 32 55
۱۹۶,۶۰۰ تومان
۱۸۶,۷۷۰ تومان
D03/56/32x75
56 32 75
۲۴۳,۷۰۰ تومان
۲۳۱,۵۱۵ تومان
D03/66/32x55
66 32 55
۲۳۳,۲۰۰ تومان
۲۲۱,۵۴۰ تومان
D03/76/32x75
76 32 75
۲۸۰,۴۰۰ تومان
۲۶۶,۳۸۰ تومان
D03/86/32x75
86 32 75
۲۹۲,۵۰۰ تومان
۲۷۷,۸۷۵ تومان
D03/96/32x75
96 32 75
۳۱۷,۷۰۰ تومان
۳۰۱,۸۱۵ تومان
D03/116/32x75
116 32 75
۳۴۵,۴۰۰ تومان
۳۲۸,۱۳۰ تومان
D03/76/42x75
76 42 75
۳۹۸,۱۰۰ تومان
۳۷۸,۱۹۵ تومان
D03/96/42x75
96 42 75
۴۵۵,۰۰۰ تومان
۴۳۲,۲۵۰ تومان
D03/116/42x95
116 42 95
۵۷۲,۰۰۰ تومان
۵۴۳,۴۰۰ تومان
D03/22/14x20
22 14 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۵۴,۴۰۰ تومان
۵۱,۶۸۰ تومان
D03/22/14x45
22 14 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۵,۹۰۰ تومان
۶۲,۶۰۵ تومان
D03/22/15x20
22 15 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۵۴,۴۰۰ تومان
۵۱,۶۸۰ تومان
D03/22/15x45
22 15 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۵,۹۰۰ تومان
۶۲,۶۰۵ تومان
D03/22/18x45
22 18 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D03/22/20x45
22 20 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D03/22/22x35
22 22 35 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۶,۱۰۰ تومان
۸۱,۷۹۵ تومان
D03/22/24x35
22 24 35 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۶,۱۰۰ تومان
۸۱,۷۹۵ تومان
D03/27/14x25
27 14 25 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D03/27/14x45
27 14 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/27/15x25
27 15 25 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D03/27/15x45
27 15 45 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/27/15x65
27 15 65 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۰,۴۰۰ تومان
۷۶,۳۸۰ تومان
D03/27/16x25
27 16 25 اصفهان - فروشگاه تصام
۷۰,۷۰۰ تومان
۶۷,۱۶۵ تومان
D03/27/18x25
27 18 25 اصفهان - فروشگاه تصام
۷۴,۷۰۰ تومان
۷۰,۹۶۵ تومان
D03/27/18x55
27 18 55 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۵,۴۰۰ تومان
۸۱,۱۳۰ تومان
D03/27/18x85
27 18 85 اصفهان - فروشگاه تصام
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/27/20x85
27 20 85 اصفهان - فروشگاه تصام
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D03/27/22x35
27 22 35 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۸,۶۰۰ تومان
۸۴,۱۷۰ تومان
D03/27/22x80
27 22 80 اصفهان - فروشگاه تصام
۱۱۸,۶۰۰ تومان
۱۱۲,۶۷۰ تومان
D03/27/24x35
27 24 35 اصفهان - فروشگاه تصام
۸۸,۶۰۰ تومان
۸۴,۱۷۰ تومان
D03/36/14x35
36 14 35 اصفهان - فروشگاه تصام
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D03/9/9x20
9 9 20
تماس بگیرید
D03/9/9x50
9 9 50
تماس بگیرید
D03/12/9x25
12 9 25
تماس بگیرید
D03/12/9x65
12 9 65
تماس بگیرید
D03/17/9x20
17 9 20
تماس بگیرید
D03/22/9x25
22 9 25
تماس بگیرید
D03/22/9x55
22 9 55
تماس بگیرید
D03/27/9x30
27 9 30
تماس بگیرید
D03/27/9x50
27 9 50
تماس بگیرید
D03/36/9x45
36 9 45
تماس بگیرید
D03/46/9x45
46 9 45
تماس بگیرید
D03/56/9x60
56 9 60
تماس بگیرید
D03/66/9x45
66 9 45
تماس بگیرید
D03/17/14x20
17 14 20
تماس بگیرید
D03/17/14x35
17 14 35
تماس بگیرید
D03/17/14x55
17 14 55
تماس بگیرید
D03/17/14x75
17 14 75
تماس بگیرید
D03/22/14x35
22 14 35
تماس بگیرید
D03/22/14x55
22 14 55
تماس بگیرید
D03/22/14x65
22 14 65
تماس بگیرید
D03/22/14x90
22 14 90
تماس بگیرید
D03/27/14x20
27 14 20
تماس بگیرید
D03/27/14x35
27 14 35
تماس بگیرید
D03/27/14x55
27 14 55
تماس بگیرید
D03/27/14x85
27 14 85
تماس بگیرید
D03/27/14x105
27 14 105
تماس بگیرید
D03/36/14x45
36 14 45
تماس بگیرید
D03/36/14x65
36 14 65
تماس بگیرید
D03/36/14x95
36 14 95
تماس بگیرید
D03/46/14x65
46 14 65
تماس بگیرید
D03/56/14x75
56 14 75
تماس بگیرید
D03/56/14x95
56 14 95
تماس بگیرید
D03/66/14x65
66 14 65
تماس بگیرید
D03/66/14x95
66 14 95