میله راهنما

Guide Pillar

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر میله راهنما
تصویر میله راهنما
کد سفارش d1 d2 d3 d4 d5 d6 h l2 l3 l4 l5 قیمت سبد خرید
کد سفارش: D026/19 x 120/80
19 30 25 M22 X 1.5 8 36 9 80 120 29 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/20 x 120/80
20 30 25 M22 X 1.5 8 36 9 80 120 29 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/24 x 120/80
24 35 30 M28 X 1.5 12 42 10 80 120 29 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/25 x 120/80
25 35 30 M28 X 1.5 12 42 10 80 120 29 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/30 x 140/100
30 45 36 M35 X 1.5 20 55 11 100 140 34 50
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/32 x 140/100
32 45 36 M35 X 1.5 20 55 11 100 140 34 50
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/38 x 140/100
38 55 46 M45 X 1.5 28 68 12 100 140 34 50
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D026/40 x 140/100
40 55 46 M45 X 1.5 28 68 12 100 140 34 50
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد