میله راهنما مدل D026

Guide Pillar

مشخصات :

● نصب در صفحه میانی
● جنس: فولاد, سخت شده

ایجاد تیکت
میله راهنما مدل D026
تصویر میله راهنما مدل D026
تصویر میله راهنما مدل D026
تصویر میله راهنما مدل D026
کد سفارش d1 d2 d3 d4 d5 d6 h l2 l3 l4 l5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D026/19 x 120/80
19 30 25 M22 X 1.5 8 36 9 80 120 29 45
تماس بگیرید
D026/20 x 120/80
20 30 25 M22 X 1.5 8 36 9 80 120 29 45
تماس بگیرید
D026/24 x 120/80
24 35 30 M28 X 1.5 12 42 10 80 120 29 45
تماس بگیرید
D026/25 x 120/80
25 35 30 M28 X 1.5 12 42 10 80 120 29 45
تماس بگیرید
D026/30 x 140/100
30 45 36 M35 X 1.5 20 55 11 100 140 34 50
تماس بگیرید
D026/32 x 140/100
32 45 36 M35 X 1.5 20 55 11 100 140 34 50
تماس بگیرید
D026/38 x 140/100
38 55 46 M45 X 1.5 28 68 12 100 140 34 50
تماس بگیرید
D026/40 x 140/100
40 55 46 M45 X 1.5 28 68 12 100 140 34 50
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد