ميله راهنما D013

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس: 1.7131~ / 720HV
● مشابه با ISO 9182-2 / DIN 9825

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر ميله راهنما D013

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l l4 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D013/20x125
20 125 5
۵۹,۴۰۰ تومان
۵۶,۴۳۰ تومان
D013/20x140
20 140 5
۶۶,۶۰۰ تومان
۶۳,۲۷۰ تومان
D013/20x160
20 160 5
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D013/20x180
20 180 5
تماس بگیرید
D013/20x200
20 200 5
۱۵۷,۶۰۰ تومان
۱۴۹,۷۲۰ تومان
D013/20x224
20 224 5
۲۴۲,۱۰۰ تومان
۲۲۹,۹۹۵ تومان
D013/20x250
20 250 5
۲۷۵,۴۰۰ تومان
۲۶۱,۶۳۰ تومان
D013/24x140
24 140 7
۸۹,۴۰۰ تومان
۸۴,۹۳۰ تومان
D013/24x160
24 160 7
۹۱,۹۰۰ تومان
۸۷,۳۰۵ تومان
D013/24x180
24 180 7
۱۰۷,۲۰۰ تومان
۱۰۱,۸۴۰ تومان
D013/24x200
24 200 7
۱۲۰,۲۰۰ تومان
۱۱۴,۱۹۰ تومان
D013/24x250
24 250 7
۲۸۴,۴۰۰ تومان
۲۷۰,۱۸۰ تومان
D013/24x280
24 280 7
۳۱۶,۹۰۰ تومان
۳۰۱,۰۵۵ تومان
D013/25x200
25 200 7
۱۴۳,۹۰۰ تومان
۱۳۶,۷۰۵ تومان
D013/25x250
25 250 7
۳۱۱,۲۰۰ تومان
۲۹۵,۶۴۰ تومان
D013/25x280
25 280 7
۳۵۱,۹۰۰ تومان
۳۳۴,۳۰۵ تومان
D013/30x140
30 140 7
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
D013/30x160
30 160 7
۱۴۵,۴۰۰ تومان
۱۳۸,۱۳۰ تومان
D013/30x180
30 180 7
۱۶۰,۹۰۰ تومان
۱۵۲,۸۵۵ تومان
D013/30x250
30 250 7
۲۲۶,۷۰۰ تومان
۲۱۵,۳۶۵ تومان
D013/30x355
30 355 7
۴۹۴,۹۰۰ تومان
۴۷۰,۱۵۵ تومان
D013/30x400
30 400 7
۵۵۰,۹۰۰ تومان
۵۲۳,۳۵۵ تومان
D013/32x140
32 140 7
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
D013/32x160
32 160 7
۱۴۵,۴۰۰ تومان
۱۳۸,۱۳۰ تومان
D013/32x180
32 180 7
۱۶۰,۹۰۰ تومان
۱۵۲,۸۵۵ تومان
D013/32x200
32 200 7
۱۷۹,۶۰۰ تومان
۱۷۰,۶۲۰ تومان
D013/32x224
32 224 7
۲۰۴,۷۰۰ تومان
۱۹۴,۴۶۵ تومان
D013/32x250
32 250 7
۲۲۶,۷۰۰ تومان
۲۱۵,۳۶۵ تومان
D013/32x315
32 315 7
۴۱۶,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۲۰۰ تومان
D013/32x355
32 355 7
۴۹۴,۹۰۰ تومان
۴۷۰,۱۵۵ تومان
D013/32x400
32 400 7
۵۵۰,۹۰۰ تومان
۵۲۳,۳۵۵ تومان
D013/38x160
38 160 10
۱۹۳,۴۰۰ تومان
۱۸۳,۷۳۰ تومان
D013/38x180
38 180 10
۲۰۹,۶۰۰ تومان
۱۹۹,۱۲۰ تومان
D013/38x200
38 200 10
۲۲۹,۹۰۰ تومان
۲۱۸,۴۰۵ تومان
D013/38x224
38 224 10
۲۵۵,۹۰۰ تومان
۲۴۳,۱۰۵ تومان
D013/38x250
38 250 10
۲۸۱,۹۰۰ تومان
۲۶۷,۸۰۵ تومان
D013/38x315
38 315 10
۵۱۹,۲۰۰ تومان
۴۹۳,۲۴۰ تومان
D013/38x355
38 355 10
۵۹۶,۴۰۰ تومان
۵۶۶,۵۸۰ تومان
D013/38x400
38 400 10
۶۶۳,۰۰۰ تومان
۶۲۹,۸۵۰ تومان
D013/38x500
38 500 10
۸۰۸,۴۰۰ تومان
۷۶۷,۹۸۰ تومان
D013/40x160
40 160 10
۲۲۳,۴۰۰ تومان
۲۱۲,۲۳۰ تومان
D013/40x180
40 180 10
۲۴۳,۷۰۰ تومان
۲۳۱,۵۱۵ تومان
D013/40x200
40 200 10
۲۶۴,۱۰۰ تومان
۲۵۰,۸۹۵ تومان
D013/40x355
40 355 10
۶۶۶,۲۰۰ تومان
۶۳۲,۸۹۰ تومان
D013/40x400
40 400 10
۷۴۱,۰۰۰ تومان
۷۰۳,۹۵۰ تومان
D013/40x500
40 500 10
۹۰۴,۴۰۰ تومان
۸۵۹,۱۸۰ تومان
D013/48x200
48 200 10
۳۵۲,۶۰۰ تومان
۳۳۴,۹۷۰ تومان
D013/48x224
48 224 10
۳۷۹,۴۰۰ تومان
۳۶۰,۴۳۰ تومان
D013/48x250
48 250 10
۴۲۰,۹۰۰ تومان
۳۹۹,۸۵۵ تومان
D013/48x280
48 280 10
۴۵۹,۹۰۰ تومان
۴۳۶,۹۰۵ تومان
D013/48x400
48 400 10
۸۶۰,۴۰۰ تومان
۸۱۷,۳۸۰ تومان
D013/48x500
48 500 10
۱,۰۴۸,۹۰۰ تومان
۹۹۶,۴۵۵ تومان
D013/50x200
50 200 10
۳۹۶,۵۰۰ تومان
۳۷۶,۶۷۵ تومان
D013/50x250
50 250 10
۴۷۸,۶۰۰ تومان
۴۵۴,۶۷۰ تومان
D013/50x315
50 315 10
۷۵۱,۶۰۰ تومان
۷۱۴,۰۲۰ تومان
D013/50x400
50 400 10
۹۵۰,۶۰۰ تومان
۹۰۳,۰۷۰ تومان
D013/60x280
60 280 10
۸۵۹,۶۰۰ تومان
۸۱۶,۶۲۰ تومان
D013/63x280
63 280 10
۸۵۹,۶۰۰ تومان
۸۱۶,۶۲۰ تومان
D013/63x355
63 355 10
۱,۲۴۳,۱۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۹۴۵ تومان
D013/15x100
15 100 4
تماس بگیرید
D013/15x112
15 112 4
تماس بگیرید
D013/15x125
15 125 4
تماس بگیرید
D013/15x140
15 140 4
تماس بگیرید
D013/15x160
15 160 4
تماس بگیرید
D013/15x180
15 180 4
تماس بگیرید
D013/15x200
15 200 4
تماس بگیرید
D013/15x224
15 224 4
تماس بگیرید
D013/16x100
16 100 4
تماس بگیرید
D013/16x112
16 112 4
تماس بگیرید
D013/16x125
16 125 4
تماس بگیرید
D013/16x140
16 140 4
تماس بگیرید
D013/16x160
16 160 4
تماس بگیرید
D013/16x180
16 180 4
تماس بگیرید
D013/16x200
16 200 4
تماس بگیرید
D013/16x224
16 224 4
تماس بگیرید
D013/19x125
19 125 5
تماس بگیرید
D013/19x140
19 140 5
۶۶,۶۰۰ تومان
۶۳,۲۷۰ تومان
D013/19x160
19 160 5
تماس بگیرید
D013/19x180
19 180 5
تماس بگیرید
D013/19x200
19 200 5
تماس بگیرید
D013/19x224
19 224 5
تماس بگیرید
D013/19x250
19 250 5
تماس بگیرید
D013/19x280
19 280 5
تماس بگیرید
D013/20x280
20 280 5
تماس بگیرید
D013/24x100
24 100 7
تماس بگیرید
D013/24x112
24 112 7
تماس بگیرید
D013/24x125
24 125 7
تماس بگیرید
D013/24x224
24 224 7
۲۳۴,۰۰۰ تومان
۲۲۲,۳۰۰ تومان
D013/24x315
24 315 7
تماس بگیرید
D013/24x355
24 355 7
تماس بگیرید
D013/25x100
25 100 7
تماس بگیرید
D013/25x112
25 112 7
تماس بگیرید
D013/25x125
25 125 7
تماس بگیرید
D013/25x140
25 140 7
۱۰۳,۲۰۰ تومان
۹۸,۰۴۰ تومان
D013/25x160
25 160 7
۱۱۱,۴۰۰ تومان
۱۰۵,۸۳۰ تومان
D013/25x180
25 180 7
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
D013/25x224
25 224 7
۲۵۹,۲۰۰ تومان
۲۴۶,۲۴۰ تومان
D013/25x315
25 315 7
تماس بگیرید
D013/25x355
25 355 7
تماس بگیرید
D013/30x125
30 125 7
تماس بگیرید
D013/30x200
30 200 7
۱۷۹,۶۰۰ تومان
۱۷۰,۶۲۰ تومان
D013/30x224
30 224 7
۲۰۴,۷۰۰ تومان
۱۹۴,۴۶۵ تومان
D013/30x280
30 280 7
۲۷۱,۴۰۰ تومان
۲۵۷,۸۳۰ تومان
D013/30x315
30 315 7
۴۱۶,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۲۰۰ تومان
D013/32x125
32 125 7
تماس بگیرید
D013/32x280
32 280 7
۲۷۱,۴۰۰ تومان
۲۵۷,۸۳۰ تومان
D013/38x280
38 280 10
۳۱۵,۲۰۰ تومان
۲۹۹,۴۴۰ تومان
D013/38x450
38 450 10
تماس بگیرید
D013/40x224
40 224 10
۲۹۶,۶۰۰ تومان
۲۸۱,۷۷۰ تومان
D013/40x250
40 250 10
۳۲۹,۱۰۰ تومان
۳۱۲,۶۴۵ تومان
D013/40x280
40 280 10
۳۶۶,۴۰۰ تومان
۳۴۸,۰۸۰ تومان
D013/40x315
40 315 10
۵۸۲,۶۰۰ تومان
۵۵۳,۴۷۰ تومان
D013/40x450
40 450 10
تماس بگیرید
D013/48x180
48 180 10
۳۲۸,۲۰۰ تومان
۳۱۱,۷۹۰ تومان
D013/48x315
48 315 10
۶۸۰,۱۰۰ تومان
۶۴۶,۰۹۵ تومان
D013/48x355
48 355 10
تماس بگیرید
D013/48x450
48 450 10
تماس بگیرید
D013/50x180
50 180 10
۳۶۹,۷۰۰ تومان
۳۵۱,۲۱۵ تومان
D013/50x224
50 224 10
۴۳۰,۶۰۰ تومان
۴۰۹,۰۷۰ تومان
D013/50x280
50 280 10
۵۲۴,۱۰۰ تومان
۴۹۷,۸۹۵ تومان
D013/50x355
50 355 10
تماس بگیرید
D013/50x450
50 450 10
تماس بگیرید
D013/50x500
50 500 10
۱,۱۶۱,۹۰۰ تومان
۱,۱۰۳,۸۰۵ تومان
D013/60x250
60 250 10
تماس بگیرید
D013/60x315
60 315 10
۱,۰۸۶,۴۰۰ تومان
۱,۰۳۲,۰۸۰ تومان
D013/60x355
60 355 10
۱,۲۴۳,۱۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۹۴۵ تومان
D013/60x400
60 400 10
تماس بگیرید
D013/60x450
60 450 10
تماس بگیرید
D013/60x500
60 500 10
تماس بگیرید
D013/60x600
60 600 10
تماس بگیرید
D013/63x250
63 250 10
تماس بگیرید
D013/63x315
63 315 10
۱,۰۸۶,۴۰۰ تومان
۱,۰۳۲,۰۸۰ تومان
D013/63x400
63 400 10
تماس بگیرید
D013/63x450
63 450 10
تماس بگیرید
D013/63x500
63 500 10
تماس بگیرید
D013/63x600
63 600 10
تماس بگیرید
D013/80x280
80 280 10
تماس بگیرید
D013/80x315
80 315 10
۱,۶۲۷,۴۰۰ تومان
۱,۵۴۶,۰۳۰ تومان
D013/80x355
80 355 10
تماس بگیرید
D013/80x400
80 400 10
تماس بگیرید
D013/80x450
80 450 10
تماس بگیرید
D013/80x500
80 500 10
تماس بگیرید
D013/80x600
80 600 10
تماس بگیرید
D013/80x700
80 700 10
تماس بگیرید
D013/80x800
80 800 10
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد