میله راهنما (پین کج) D021

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● مزایا:
- نصب آسان.
- حذف ماشینکاری پشت هلدر با استفاده از پیچ مغزیD35.


  فایل STP   فایل CATPart

تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D021/18x80
18 80
۸۶,۹۰۰ تومان
۸۲,۵۵۵ تومان
D021/18x120
18 120
۱۰۱,۶۰۰ تومان
۹۶,۵۲۰ تومان
D021/18x140
18 140
۱۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰۴,۹۷۵ تومان
D021/18x200
18 200
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
D021/20x80
20 80
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D021/20x100
20 100
۹۹,۱۰۰ تومان
۹۴,۱۴۵ تومان
D021/20x120
20 120
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D021/20x140
20 140
۱۱۷,۹۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۵ تومان
D021/24x140
24 140
۱۳۰,۹۰۰ تومان
۱۲۴,۳۵۵ تومان
D021/14x60
14 60
۰ تومان
D021/14x70
14 70
۰ تومان
D021/14x80
14 80
۷۳,۱۰۰ تومان
۶۹,۴۴۵ تومان
D021/14x100
14 100
۷۷,۲۰۰ تومان
۷۳,۳۴۰ تومان
D021/15x80
15 80
۰ تومان
D021/16x80
16 80
۷۶,۴۰۰ تومان
۷۲,۵۸۰ تومان
D021/16x100
16 100
۸۱,۲۰۰ تومان
۷۷,۱۴۰ تومان
D021/16x120
16 120
۸۹,۴۰۰ تومان
۸۴,۹۳۰ تومان
D021/16x140
16 140
۰ تومان
D021/16x160
16 160
۰ تومان
D021/18x90
18 90
۰ تومان
D021/18x100
18 100
۹۲,۶۰۰ تومان
۸۷,۹۷۰ تومان
D021/18x170
18 170
۰ تومان
D021/20x60
20 60
۰ تومان
D021/20x160
20 160
۰ تومان
D021/20x170
20 170
۰ تومان
D021/20x180
20 180
۰ تومان
D021/20x200
20 200
۱۴۷,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۵۰۵ تومان
D021/20x250
20 250
۱۸۱,۲۰۰ تومان
۱۷۲,۱۴۰ تومان
D021/24x80
24 80
۰ تومان
D021/24x90
24 90
۰ تومان
D021/24x100
24 100
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۰۱,۰۸۰ تومان
D021/24x160
24 160
۰ تومان
D021/24x200
24 200
۱۶۴,۱۰۰ تومان
۱۵۵,۸۹۵ تومان
D021/24x220
24 220
۰ تومان
D021/24x250
24 250
۲۰۱,۵۰۰ تومان
۱۹۱,۴۲۵ تومان
D021/30x140
30 140
۰ تومان
D021/30x200
30 200
۲۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲۰,۷۸۰ تومان
D021/30x300
30 300
۳۲۶,۶۰۰ تومان
۳۱۰,۲۷۰ تومان
D021/32x140
32 140
۰ تومان
D021/32x200
32 200
۰ تومان

نظر خودتان را بنویسد