میله راهنما (پین کج) D021

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV
● مزایا:
- نصب آسان.
- حذف ماشینکاری پشت هلدر با استفاده از پیچ مغزیD35.

ایجاد تیکت
میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021
تصویر میله راهنما (پین کج) D021
کد سفارش M l2 l3 l1 l4 SW t d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D021/14x60
M6 10 15 7 5 5 5 14 60 اتمام موجودی
D021/14x70
M6 10 15 7 5 5 5 14 70 اتمام موجودی
D021/14x80
M6 10 15 7 5 5 5 14 80
۱۴۴,۵۰ ₽
۱۳۷,۰۰ ₽
D021/14x100
M6 10 15 7 5 5 5 14 100
۱۵۲,۵۰ ₽
۱۴۴,۵۰ ₽
D021/15x80
M8 12 18 7 5 6 6 15 80 اتمام موجودی
D021/16x80
M8 12 18 7 5 6 6 16 80 اتمام موجودی
D021/16x100
M8 12 18 7 5 6 6 16 100 اتمام موجودی
D021/16x120
M8 12 18 7 5 6 6 16 120 اتمام موجودی
D021/16x140
M8 12 18 7 5 6 6 16 140 اتمام موجودی
D021/16x160
M8 12 18 7 5 6 6 16 160 اتمام موجودی
D021/18x80
M10 15 22 7 6 8 8 18 80
۱۷۱,۵۰ ₽
۱۶۳,۰۰ ₽
D021/18x90
M10 15 22 7 6 8 8 18 90 اتمام موجودی
D021/18x100
M10 15 22 7 6 8 8 18 100 اتمام موجودی
D021/18x120
M10 15 22 7 6 8 8 18 120
۲۰۰,۵۰ ₽
۱۹۰,۵۰ ₽
D021/18x140
M10 15 22 7 6 8 8 18 140
۲۱۸,۰۰ ₽
۲۰۷,۰۰ ₽
D021/18x170
M10 15 22 7 6 8 8 18 170 اتمام موجودی
D021/18x200
M10 15 22 7 6 8 8 18 200
۲۸۰,۵۰ ₽
۲۶۶,۵۰ ₽
D021/20x60
M10 15 22 7 6 8 8 20 60 اتمام موجودی
D021/20x80
M10 15 22 7 6 8 8 20 80
۱۸۳,۰۰ ₽
۱۷۳,۵۰ ₽
D021/20x100
M10 15 22 7 6 8 8 20 100
۱۹۵,۵۰ ₽
۱۸۶,۰۰ ₽
D021/20x120
M10 15 22 7 6 8 8 20 120
۲۱۵,۰۰ ₽
۲۰۴,۰۰ ₽
D021/20x140
M10 15 22 7 6 8 8 20 140
۲۳۲,۵۰ ₽
۲۲۱,۰۰ ₽
D021/20x160
M10 15 22 7 6 8 8 20 160 اتمام موجودی
D021/20x170
M10 15 22 7 6 8 8 20 170 اتمام موجودی
D021/20x180
M10 15 22 7 6 8 8 20 180 اتمام موجودی
D021/20x200
M10 15 22 7 6 8 8 20 200
۲۹۲,۰۰ ₽
۲۷۷,۰۰ ₽
D021/20x250
M10 15 22 7 6 8 8 20 250 اتمام موجودی
D021/24x80
M12 18 25 7 7 10 10 24 80 اتمام موجودی
D021/24x90
M12 18 25 7 7 10 10 24 90 اتمام موجودی
D021/24x100
M12 18 25 7 7 10 10 24 100 اتمام موجودی
D021/24x140
M12 18 25 7 7 10 10 24 140
۲۵۸,۰۰ ₽
۲۴۵,۵۰ ₽
D021/24x160
M12 18 25 7 7 10 10 24 160 اتمام موجودی
D021/24x200
M12 18 25 7 7 10 10 24 200 اتمام موجودی
D021/24x220
M12 18 25 7 7 10 10 24 220 اتمام موجودی
D021/24x250
M12 18 25 7 7 10 10 24 250
۳۹۷,۵۰ ₽
۳۷۷,۵۰ ₽
D021/30x140
M16 18 25 7 7 14 14 30 140 اتمام موجودی
D021/30x200
M16 18 25 7 7 14 14 30 200 اتمام موجودی
D021/30x300
M16 18 25 7 7 14 14 30 300
۶۴۴,۵۰ ₽
۶۱۲,۰۰ ₽
D021/32x140
M16 18 25 7 7 14 14 32 140 اتمام موجودی
D021/32x200
M16 18 25 7 7 14 14 32 200 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد