میله راهنما (پین کج)

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر میله راهنما (پین کج)
تصویر میله راهنما (پین کج)
تصویر میله راهنما (پین کج)
کد سفارش M l2 l3 l1 l4 SW t d1 l قیمت سبد خرید
کد سفارش: D021/14x60
M6 10 15 7 5 5 5 14 60
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/14x70
M6 10 15 7 5 5 5 14 70
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/14x80
M6 10 15 7 5 5 5 14 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/14x100
M6 10 15 7 5 5 5 14 100
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/15x80
M8 12 18 7 5 6 6 15 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/16x80
M8 12 18 7 5 6 6 16 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/16x100
M8 12 18 7 5 6 6 16 100
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/16x120
M8 12 18 7 5 6 6 16 120
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/16x140
M8 12 18 7 5 6 6 16 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/16x160
M8 12 18 7 5 6 6 16 160
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x80
M10 15 22 7 6 8 8 18 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x90
M10 15 22 7 6 8 8 18 90
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x100
M10 15 22 7 6 8 8 18 100
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x120
M10 15 22 7 6 8 8 18 120
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x140
M10 15 22 7 6 8 8 18 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x170
M10 15 22 7 6 8 8 18 170
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/18x200
M10 15 22 7 6 8 8 18 200
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x60
M10 15 22 7 6 8 8 20 60
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x80
M10 15 22 7 6 8 8 20 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x100
M10 15 22 7 6 8 8 20 100
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x120
M10 15 22 7 6 8 8 20 120
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x140
M10 15 22 7 6 8 8 20 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x160
M10 15 22 7 6 8 8 20 160
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x170
M10 15 22 7 6 8 8 20 170
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x180
M10 15 22 7 6 8 8 20 180
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x200
M10 15 22 7 6 8 8 20 200
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/20x250
M10 15 22 7 6 8 8 20 250
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x80
M12 18 25 7 7 10 10 24 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x90
M12 18 25 7 7 10 10 24 90
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x100
M12 18 25 7 7 10 10 24 100
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x140
M12 18 25 7 7 10 10 24 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x160
M12 18 25 7 7 10 10 24 160
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x200
M12 18 25 7 7 10 10 24 200
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x220
M12 18 25 7 7 10 10 24 220
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/24x250
M12 18 25 7 7 10 10 24 250
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/30x140
M16 18 25 7 7 14 14 30 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/30x200
M16 18 25 7 7 14 14 30 200
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/30x300
M16 18 25 7 7 14 14 30 300
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/32x140
M16 18 25 7 7 14 14 32 140
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D021/32x200
M16 18 25 7 7 14 14 32 200
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد