میله راهنما (پین کج) D01

Guide Pillar (Angle Pin)

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

  فایل STP   فایل CATPart

نقشه میل راهنما ستاک مدل D01
تصویر میله راهنما (پین کج)  D01
تصویر میله راهنما (پین کج)  D01

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D01/9x80
9 80
۴۹,۶۰۰ تومان
۴۷,۱۲۰ تومان
D01/10x60
10 60
۳۹,۹۰۰ تومان
۳۷,۹۰۵ تومان
D01/10x100
10 100
۵۲,۹۰۰ تومان
۵۰,۲۵۵ تومان
D01/12x60
12 60
۴۰,۶۰۰ تومان
۳۸,۵۷۰ تومان
D01/12x80
12 80
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
D01/12x100
12 100
۵۵,۲۰۰ تومان
۵۲,۴۴۰ تومان
D01/12x120
12 120
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D01/12x140
12 140
۷۹,۶۰۰ تومان
۷۵,۶۲۰ تومان
D01/14x60
14 60
۴۳,۱۰۰ تومان
۴۰,۹۴۵ تومان
D01/14x80
14 80
۴۷,۹۰۰ تومان
۴۵,۵۰۵ تومان
D01/14x100
14 100
۵۷,۷۰۰ تومان
۵۴,۸۱۵ تومان
D01/14x120
14 120
۶۸,۲۰۰ تومان
۶۴,۷۹۰ تومان
D01/14x140
14 140
۸۲,۹۰۰ تومان
۷۸,۷۵۵ تومان
D01/15x60
15 60
۴۵,۵۰۰ تومان
۴۳,۲۲۵ تومان
D01/15x80
15 80
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
D01/15x100
15 100
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۵,۵۷۵ تومان
D01/15x120
15 120
۷۶,۴۰۰ تومان
۷۲,۵۸۰ تومان
D01/15x140
15 140
۸۳,۷۰۰ تومان
۷۹,۵۱۵ تومان
D01/16x60
16 60
۴۴,۷۰۰ تومان
۴۲,۴۶۵ تومان
D01/16x80
16 80
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
D01/16x100
16 100
۵۶,۹۰۰ تومان
۵۴,۰۵۵ تومان
D01/16x120
16 120
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D01/16x140
16 140
۸۱,۲۰۰ تومان
۷۷,۱۴۰ تومان
D01/16x160
16 160
۹۱,۹۰۰ تومان
۸۷,۳۰۵ تومان
D01/16x180
16 180
۹۹,۱۰۰ تومان
۹۴,۱۴۵ تومان
D01/18x60
18 60
۴۹,۶۰۰ تومان
۴۷,۱۲۰ تومان
D01/18x80
18 80
۵۶,۱۰۰ تومان
۵۳,۲۹۵ تومان
D01/18x100
18 100
۶۲,۶۰۰ تومان
۵۹,۴۷۰ تومان
D01/18x120
18 120
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
D01/18x140
18 140
۸۶,۹۰۰ تومان
۸۲,۵۵۵ تومان
D01/18x160
18 160
۹۸,۴۰۰ تومان
۹۳,۴۸۰ تومان
D01/18x180
18 180
۱۱۳,۷۰۰ تومان
۱۰۸,۰۱۵ تومان
D01/18x200
18 200
۱۲۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۱۸۰ تومان
D01/20x60
20 60
۵۵,۲۰۰ تومان
۵۲,۴۴۰ تومان
D01/20x80
20 80
۶۳,۴۰۰ تومان
۶۰,۲۳۰ تومان
D01/20x100
20 100
۷۰,۷۰۰ تومان
۶۷,۱۶۵ تومان
D01/20x120
20 120
۸۱,۲۰۰ تومان
۷۷,۱۴۰ تومان
D01/20x140
20 140
۹۵,۱۰۰ تومان
۹۰,۳۴۵ تومان
D01/20x160
20 160
۱۰۵,۶۰۰ تومان
۱۰۰,۳۲۰ تومان
D01/20x180
20 180
۱۲۴,۴۰۰ تومان
۱۱۸,۱۸۰ تومان
D01/20x200
20 200
۱۳۷,۴۰۰ تومان
۱۳۰,۵۳۰ تومان
D01/22x80
22 80
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
D01/22x100
22 100
۷۴,۷۰۰ تومان
۷۰,۹۶۵ تومان
D01/22x120
22 120
۸۵,۴۰۰ تومان
۸۱,۱۳۰ تومان
D01/22x140
22 140
۹۵,۹۰۰ تومان
۹۱,۱۰۵ تومان
D01/22x160
22 160
۱۰۶,۴۰۰ تومان
۱۰۱,۰۸۰ تومان
D01/22x180
22 180
۱۲۱,۹۰۰ تومان
۱۱۵,۸۰۵ تومان
D01/22x200
22 200
۱۴۱,۴۰۰ تومان
۱۳۴,۳۳۰ تومان
D01/22x220
22 220
۱۵۴,۴۰۰ تومان
۱۴۶,۶۸۰ تومان
D01/22x240
22 240
۱۷۳,۱۰۰ تومان
۱۶۴,۴۴۵ تومان
D01/24x80
24 80
۷۵,۶۰۰ تومان
۷۱,۸۲۰ تومان
D01/24x100
24 100
۸۹,۴۰۰ تومان
۸۴,۹۳۰ تومان
D01/24x120
24 120
۱۰۲,۴۰۰ تومان
۹۷,۲۸۰ تومان
D01/24x140
24 140
۱۱۷,۹۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۵ تومان
D01/24x160
40 160
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
D01/24x180
24 180
۱۴۳,۹۰۰ تومان
۱۳۶,۷۰۵ تومان
D01/24x220
24 220
۱۸۴,۴۰۰ تومان
۱۷۵,۱۸۰ تومان
D01/24x240
24 240
۲۰۵,۶۰۰ تومان
۱۹۵,۳۲۰ تومان
D01/30x120
30 120
۱۲۸,۴۰۰ تومان
۱۲۱,۹۸۰ تومان
D01/30x160
30 160
۱۶۳,۴۰۰ تومان
۱۵۵,۲۳۰ تومان
D01/30x200
30 200
۲۰۸,۹۰۰ تومان
۱۹۸,۴۵۵ تومان
D01/30x240
30 240
۲۴۱,۴۰۰ تومان
۲۲۹,۳۳۰ تومان
D01/32x100
32 100
۱۱۲,۹۰۰ تومان
۱۰۷,۲۵۵ تومان
D01/32x120
32 120
۱۲۹,۲۰۰ تومان
۱۲۲,۷۴۰ تومان
D01/32x160
32 160
۱۵۹,۲۰۰ تومان
۱۵۱,۲۴۰ تومان
D01/32x200
32 200
۲۱۲,۱۰۰ تومان
۲۰۱,۴۹۵ تومان
D01/32x240
32 240
۲۴۵,۴۰۰ تومان
۲۳۳,۱۳۰ تومان
D01/40x160
40 160
۲۳۲,۴۰۰ تومان
۲۲۰,۷۸۰ تومان
D01/50x160
50 160
۴۱۱,۹۰۰ تومان
۳۹۱,۳۰۵ تومان
D01/8x40
8 40
تماس بگیرید
D01/8x50
8 50
۰ تومان
D01/8x60
8 60
۰ تومان
D01/8x80
8 80
۰ تومان
D01/8x100
8 100
۰ تومان
D01/9x40
9 40
۰ تومان
D01/9x60
9 60
۰ تومان
D01/9x100
9 100
۰ تومان
D01/10x40
10 40
۰ تومان
D01/9x120
9 120
۰ تومان
D01/10x80
10 80
۰ تومان
D01/10x120
10 120
۰ تومان
D01/12x40
12 40
۰ تومان
D01/12x160
12 160
۰ تومان
D01/14x160
14 160
۰ تومان
D01/14x180
14 180
۰ تومان
D01/15x80
15 180
۰ تومان
D01/16x40
16 40
۰ تومان
D01/16x200
16 200
۰ تومان
D01/18x240
18 240
۰ تومان
D01/20x240
20 240
۰ تومان
D01/22x300
22 300
۰ تومان
D01/24x200
24 200
۱۶۴,۹۰۰ تومان
۱۵۶,۶۵۵ تومان
D01/24x300
24 300
۰ تومان
D01/30x100
30 100
۱۰۸,۹۰۰ تومان
۱۰۳,۴۵۵ تومان
D01/30x300
30 300
۰ تومان
D01/30x360
30 360
۰ تومان
D01/32x300
32 300
۰ تومان
D01/32x360
32 360
۰ تومان
D01/40x200
40 200
۰ تومان
D01/40x240
40 240
۰ تومان
D01/40x300
40 300
۰ تومان
D01/40x360
40 360
۰ تومان
D01/50x200
50 200
۰ تومان
D01/50x240
50 240
۰ تومان
D01/50x300
50 300
۰ تومان
D01/50x360
50 360
۰ تومان

نظر خودتان را بنویسد