چسب قطره ای

Glue(quick-drying)

مشخصات :

● چسب قطره ای با پایه سیـاناكریلیت در مجاورت هوای مرطـوب و در ضخامت كم سخت می شود و بعنوان یک چسب با مصارف عمومی درغلظت و استحكام مختلف تولید می شود . پس از چـسباندن دارای تحمل دمایی از c°20 -تا c°100 می باشد. چسب قطره ای در قوطی های 10 ، 20 و 50 گرمی عرضه می شود .

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قابلیت پرکنندگی(mm) استحکام (N/mm2) DIN 53283 اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET CA114/10gr
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.03 22 2-4 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک و PMMA، PVC ، ها همانند پلی آمید الاستومرهای مختلف با یکدیگر و با فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و استفاده در شکاف های ظریف و به واسطه خاصیت موئینگی، می توان پس از مونتاژ نیز بکار برد، سریع خشک شونده. 10gr
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
LOCST CA214/10gr
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.07 15 20-40 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک ها، لاستیک و فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و با خاصیت موئینگی، امکان استفاده در شکافهای نازک و کاربرد پس از مونتاژ، این محصول پس از خشک شدن ظاهری شفاف و روشن داشته و قابل انعطاف بوده و بسیار مناسب جهت اتصال مواد حساس و مستعد به ایجاد تنش و ترک همانند شیشه اکرولیک می باشد. 10gr
۴۰,۴۰۰ تومان
۳۸,۳۸۰ تومان
LOCSET CA214/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.07 15 20-40 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک ها، لاستیک و فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و با خاصیت موئینگی، امکان استفاده در شکافهای نازک و کاربرد پس از مونتاژ، این محصول پس از خشک شدن ظاهری شفاف و روشن داشته و قابل انعطاف بوده و بسیار مناسب جهت اتصال مواد حساس و مستعد به ایجاد تنش و ترک همانند شیشه اکرولیک می باشد. 20gr
۵۶,۳۰۰ تومان
۵۳,۴۸۵ تومان
LOCSET CA233/10gr
بی رنگ متمایل به زرد 3000 0.15 26 10-15 30 20 20to+100- ویسکوزیته بالا، محصول استاندارد برای چسبا ند ن پلا ستیک ها هما نند پلی پلی استایرن و ، PMMA ، PVC ، آمید EPDM ، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک، و ، Viton مناسب برای اتصال قطعات با سطوح ناصاف، سریع خشک شونده. 10gr
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
LOCSET CA236/20gr
بی رنگ 6000Thix 0.20 18 15-20 30 20 20to+100- ویسکوزیته بالا و با خاصیت موئینگی و ارتجاعی )غیر شکننده( و مخصوص چسباندن قطعات قابل انعطاف و یا ضریب انبساط گرمایی متفاوت، قابل استفاده جهت PMMA ، ، پلاستیک ها همانند پلی آمید و الاستومرهای مختلف، لاستیک، PVC با یکدیگر، سریع خشک Viton ، EPDM شونده. 20gr
۷۰,۹۰۰ تومان
۶۷,۳۵۵ تومان
LOCSET CA105/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 3 0.01 23 3-5 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک و PMMA ، PVC ، ها همانند پلی آمید الاستومرهای مختلف با یکدیگر و مخصوصاً برای اتصال فلزات، ویسکوزیته بسیار بسیار پا یین و مناسب جهت ترکهای موئی و شکافهای نازک و قابلیت استفاده پس از مونتاژ. 20gr
۰ تومان
LOCSET CA114/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.03 22 2-4 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک و PMMA، PVC ، ها همانند پلی آمید الاستومرهای مختلف با یکدیگر و با فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و استفاده در شکاف های ظریف و به واسطه خاصیت موئینگی، می توان پس از مونتاژ نیز بکار برد، سریع خشک شونده. 20gr
۰ تومان
LOCSET CA212/10gr
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده. 10gr
۰ تومان
LOCSET CA212/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده. 20gr
۰ تومان
LOCSET CA212/50gr
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده. 50gr
۰ تومان
LOCSET CA212/500gr
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده. 500gr
۰ تومان
LOCSET CA212/1Kg
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده. 1kg
۱,۷۳۷,۷۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۸۱۵ تومان
LOCSET CA216/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 60 0.02 16 3-5 30 20 20to+100- محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک ها، لاستیک و فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و با خاصیت موئینگی، امکان استفاده در شکافهای نازک و کاربرد پس از مونتاژ، این محصول پس از خشک شدن ظاهری شفاف و روشن داشته و قابل انعطاف بوده و بسیار مناسب جهت اتصال مواد حساس و مستعد به ایجاد تنش و ترک همانند شیشه اکرولیک می باشد. 20gr
۷۰,۹۰۰ تومان
۶۷,۳۵۵ تومان
LOCSET CA221/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 100 0.05 20 5-10 30 20 20to+100- محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک ها همانند پلی آمید، و الاستومرهای مختلف، PMMA ، PVC با یکدیگر و Viton ، EPDM ، لاستیک با فلزات و چوب، سریع خشک شونده. 20gr
۷۰,۹۰۰ تومان
۶۷,۳۵۵ تومان
LOCSET CA224/10gr
بی رنگ متمایل به زرد 400 0.07 17 10-15 30 20 20to+100- محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک ها همانند پلی آمید، و الاستومرهای مختلف، PMMA ، PVC با یکدیگر Viton ، EPDM ، لاستیک و با فلزات وسرامیک، سریع خشک شونده. 10gr
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
LOCSET CA224/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 400 0.07 17 10-15 30 20 20to+100- محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک ها همانند پلی آمید، و الاستومرهای مختلف، PMMA ، PVC با یکدیگر Viton ، EPDM ، لاستیک و با فلزات وسرامیک، سریع خشک شونده. 20gr
۰ تومان
LOCSET CA229/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 900 0.15 26 10-15 30 20 20to+100- محصول استاندارد برای چسباندن چوب، مواد مصنوعی،پلاستیک ها همانند پلی پلی استایرن و ، PMMA ، PVC ، آمید EPDM ، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک ، Viton ها، سریع خشک شونده. 20gr
۷۰,۹۰۰ تومان
۶۷,۳۵۵ تومان
LOCSET CA233/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 3000 0.15 26 10-15 30 20 20to+100- ویسکوزیته بالا، محصول استاندارد برای چسبا ند ن پلا ستیک ها هما نند پلی پلی استایرن و ، PMMA ، PVC ، آمید EPDM ، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک، و ، Viton مناسب برای اتصال قطعات با سطوح ناصاف، سریع خشک شونده. 20gr
۰ تومان
LOCSET CA233T/20gr
بی رنگ متمایل به زرد 3000 0.15 26 15-20 30 20 20to+130- ویسکوزیته بالا و تحمل حرارتی بالا، مخصوصاً طراحی شده جهت مقاومت در برابر دما و رطوبت برای چسباندن چوب PVC ، و پلاستیک ها همانند پلی آمید پلی استایرن و الاستومرهای ، PMMA با ، Viton ، EPDM ، مختلف، لاستیک یکدیگر و با فلزات و سرامیک، مناسب برای قطعات با سطوح ناصاف، سریع خشک شونده. 20gr
۸۴,۸۰۰ تومان
۸۰,۵۶۰ تومان
LOCSET CA244/20gr
بی رنگ 40000Gel 0.30 17 14-25 30 20 20to+100- ویسکوزیته بسیار بالا و قابل استفاده در سطوح ناصاف، متخلخل، شیب دار و حتی عمودی و برای چسباندن پلاستیک ها و الاستومرهای PMMA ، PVC همانند با Viton ، EPDM ، مختلف،لاستیک یکدیگر و با فلزات و سرامیک ها، همچنین برای چسباندن فوم، منسوجات، مقوا و کاغذ، سریع خشک شونده. 20gr
۹۴,۳۰۰ تومان
۸۹,۵۸۵ تومان
LOCSET CA422/20gr
بی رنگ 200 0.15 13 15-35 30 20 50to+80- محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک و PMMA ، PVC ، ها همانند پلی آمید EPDM، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک ، Viton ها، بدون اثر سفید رنگ بر روی قطعات و حتی بر روی قطعات با رنگ سیاه، بی بو، سریع خشک شونده. 20gr
۷۸,۷۰۰ تومان
۷۴,۷۶۵ تومان
LOCSET CA432/10gr
بی رنگ 1500 0.15 12 15-35 30 20 50to+80- ویسکوزیته بالا و محصول استاندارد برای PMMA ، چسباندن پلاستیک ها، پلی آمید و الاستومرهای مختلف، لاستیک، ، PVC با یکدیگر و با فلزات و Viton ، EPDM سرامیک ها، بدون اثر سفید رنگ بر روی قطعات و حتی بر روی قطعات با رنگ سیاه، بی بو، سریع خشک شونده. 10gr
۵۶,۹۰۰ تومان
۵۴,۰۵۵ تومان
LOCSET CA432/20gr
بی رنگ 1500 0.15 12 15-35 30 20 50to+80- ویسکوزیته بالا و محصول استاندارد برای PMMA ، چسباندن پلاستیک ها، پلی آمید و الاستومرهای مختلف، لاستیک، ، PVC با یکدیگر و با فلزات و Viton ، EPDM سرامیک ها، بدون اثر سفید رنگ بر روی قطعات و حتی بر روی قطعات با رنگ سیاه، بی بو، سریع خشک شونده. 20gr
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد