فیلتر گاز | SET352

Gas Filter

مشخصات :

• دارای نشان استاندارد ملی ایران : DN 125 تا INSO 22107
• الزامات عمومی مطابق با استاندارد : EN13611
• استحکام : گروه 2
• دامنه دما : 60c تا 15c-
•نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN15(RP 1/2 )
DN20(RP 3/4 )
DN25(RP1)
DN40(RP1 1/2)
DN50(RP2)
مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
فلانچی
DN65
DN80
DN100
فلانچ هامطابق با ISO7005 - PN 16
• حداکثر فشار ورودی کاری :
نوع 1 : تا 2 bar
نوع 2 : تا 5 bar
• مشخصات صافی
صافی : µm 50 ( ساير صافی ها طبق سفارش )
- غبارگيری فيلتر : مطابق با استاندارد EN779
- جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
- طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
- بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
- بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)


  دریافت راهنما

تصویر فیلتر گاز | SET352

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال فشار کاری زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET352/DN40/2
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۶۶۹,۵۰ ₽
۶۵۳,۰۰ ₽
SET352/DN50/2
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۶۶۹,۵۰ ₽
۶۵۳,۰۰ ₽
SET352/DN50/5
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET352/DN50/6
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - فروشگاه تصام
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET352/DN50/2
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - فروشگاه تصام
۶۶۹,۵۰ ₽
۶۵۳,۰۰ ₽
SET352/DN40/6
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار اصفهان - فروشگاه تصام
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET352/DN40/2
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - فروشگاه تصام
۶۶۹,۵۰ ₽
۶۵۳,۰۰ ₽
SET352/DN40/6
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET352/DN50/6
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET352/DN40/5
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET352/DN40/2/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET352/DN40/5/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET352/DN50/2/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET352/DN50/6/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد