سبد محصولات کنترل نسبت هوا گاز

مشخصات :
ایجاد تیکت
سبد محصولات کنترل نسبت هوا گاز
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) نسبت هوا / گاز قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET282/DN25/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
۲ ۷۲۳,۰۰ ₽
۲ ۶۵۵,۰۰ ₽
SET282/DN25/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اتمام موجودی
SET285/DN40/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
۴ ۹۰۵,۰۰ ₽
۴ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET285/DN40/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1
۴ ۰۸۲,۰۰ ₽
۳ ۹۸۰,۰۰ ₽
SET285/DN50/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1
۴ ۹۰۵,۰۰ ₽
۴ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET285/DN50/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اتمام موجودی
SET285/DN50/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2
۴ ۹۰۵,۰۰ ₽
۴ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET285/DN40/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد