انتخاب هوشمند کنترل های نسبت هوا گاز

مشخصات :

کنترل‌های نسبت هوا گاز ستاک در دو نوع SET282 در اندازه DN25 و SET285 در اندازه‌های DN40,50 ارائه می‌گردد. کنترل‌های نسبت هوا گاز با فشار ورودی بیشینه تا 500 میلی بار دارای نسان ملی استاندارد به شماره INSO 6027-1 مطابق با استاندار EN 88-1 تولید می‌شود.
این کنترل‌ها کنترل می‌تواند به صورت های زیر استفاده شود:
1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می‌کند.
2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می‌‎دارد.
انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زیر است:
1) فشار هوا به گاز با نسبت 1:1
2) فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر هوا)
3) فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر گاز)


جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) نسبت هوا / گاز زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET282/DN25/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۰۰۰,۰۰ ₽
۱ ۹۵۰,۰۰ ₽
SET285/DN40/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۴۴۳,۵۰ ₽
۳ ۳۵۷,۵۰ ₽
SET285/DN50/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۴ ۱۷۴,۰۰ ₽
۴ ۰۶۹,۵۰ ₽
SET285/DN50/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۴۴۳,۵۰ ₽
۳ ۳۵۷,۵۰ ₽
SET285/DN50/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۴ ۱۷۴,۰۰ ₽
۴ ۰۶۹,۵۰ ₽
SET285/DN40/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۴ ۱۷۴,۰۰ ₽
۴ ۰۶۹,۵۰ ₽
SET282/DN25/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۴۳۵,۰۰ ₽
۲ ۳۷۴,۰۰ ₽
SET282/DN25/101/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۴۳۵,۰۰ ₽
۲ ۳۷۴,۰۰ ₽
SET282/DN25/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۴۳۵,۰۰ ₽
۲ ۳۷۴,۰۰ ₽
SET282/DN25/11/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN25 (Rp1) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۰۰۰,۰۰ ₽
۱ ۹۵۰,۰۰ ₽
SET285/DN40/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۴ ۱۷۴,۰۰ ₽
۴ ۰۶۹,۵۰ ₽
SET285/DN50/11/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۴۴۳,۵۰ ₽
۳ ۳۵۷,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد