انتخاب هوشمند فیلتر های گاز

مشخصات :

فیلترهای گاز با دامنه‌ بیشینه فشار ورودی تا 2 بار و تا 5 بار دارای نشان ملی استاندارد به شماره INSO22107 و مطابق با استاندارد EN 13611 در اندازه‌های DN15 تا DN100 ارائه می‌گردد. جنس صافی از الیاف مصنوعی و مطابق با استاندارد EN779 می‌باشد.


جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال فشار کاری زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET304/DN20/2
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار
€۲/۱۱
€۲/۰۶
SET351/DN100/5/T34
فیلتر گاز DN100 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۱۴/۶۶
€۱۱۱/۷۹
SET351/DN65/5/T34
فیلتر گاز DN65 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۸۴/۴۰
€۸۲/۲۹
SET352/DN50/5
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۳/۳۸
€۱۳/۰۴
SET345/DN15/2
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۸
€۲/۵۲
SET345/DN20/2
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۸
€۲/۵۲
SET345/DN20/6
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۳/۱۲
€۳/۰۴
SET345/DN25/2
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۲/۵۸
€۲/۵۲
SET351/DN65/6/T34
فیلتر گاز DN65 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۶۱/۳۱
€۵۹/۷۸
SET351/DN100/2/T34
فیلتر گاز DN100 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰۹/۸۸
€۱۰۷/۱۴
SET351/DN100/6/T34
فیلتر گاز DN100 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۸۸/۴۸
€۸۶/۲۷
SET351/DN80/2/T34
فیلتر گاز DN80 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۶۸/۳۲
€۶۶/۶۱
SET351/DN80/6/T34
فیلتر گاز DN80 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۷۱/۸۲
€۷۰/۰۳
SET352/DN40/2
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۷/۸۴
€۷/۶۴
SET352/DN50/2
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۷/۸۴
€۷/۶۴
SET352X/DN40/2
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۳/۰۹
€۱۲/۷۶
SET352X/DN40/6
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۹/۵۹
€۱۹/۱۰
SET352/DN40/6
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۹/۱۱
€۸/۸۸
SET352/DN50/6
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۹/۱۱
€۸/۸۸
SET345/DN25/5
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 5 بار
€۵/۰۰
€۴/۸۸
SET345/DN20/5
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET345/DN15/5
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET351/DN80/6/T4
فیلتر گاز DN80 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۶۵/۲۹
€۶۳/۶۶
SET351/DN80/5/T34
فیلتر گاز DN80 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۹۳/۳۲
€۹۰/۹۹
SET352/DN40/5
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN50/5
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN40/5
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET352/DN40/2/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار
€۰/۰۰
SET352/DN40/5/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET352/DN50/2/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار
€۰/۰۰
SET352/DN50/6/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN40/2/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN40/6/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN50/2/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN50/6/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN50/5/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET352X/DN40/5/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET345/DN15/6
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 6 بار
€۵/۰۰
€۴/۸۸
SET345/DN25/6
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 6 بار
€۵/۰۰
€۴/۸۸
SET351/DN65/2/T34
فیلتر گاز DN65 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۵۵/۷۴
€۵۴/۳۴
SET352X/DN50/6
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۴/۰۵
€۱۳/۶۹
SET352X/DN50/2
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۸/۳۱
€۱۷/۸۶
نظر خودتان را بنویسد