انتخاب هوشمند فیلتر های گاز

مشخصات :

فیلترهای گاز با دامنه‌ بیشینه فشار ورودی تا 2 بار و تا 5 بار دارای نشان ملی استاندارد به شماره INSO22107 و مطابق با استاندارد EN 13611 در اندازه‌های DN15 تا DN100 ارائه می‌گردد. جنس صافی از الیاف مصنوعی و مطابق با استاندارد EN779 می‌باشد.


جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال فشار کاری زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET304/DN20/2
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۱۱۵,۵۰ ₽
۱۱۲,۵۰ ₽
SET351/DN80/5/T34
فیلتر گاز DN80 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۳۹۱,۵۰ ₽
۵ ۲۵۶,۵۰ ₽
SET351/DN65/5/T34
فیلتر گاز DN65 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۰۴۳,۵۰ ₽
۴ ۹۱۷,۵۰ ₽
SET352/DN50/5
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN40/5
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET345/DN15/2
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN20/2
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN20/6
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN25/2
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET351/DN65/6/T34
فیلتر گاز DN65 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۰۴۳,۵۰ ₽
۴ ۹۱۷,۵۰ ₽
SET351/DN100/2/T34
فیلتر گاز DN100 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۹۵۶,۵۰ ₽
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET351/DN80/2/T34
فیلتر گاز DN80 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۳۹۱,۵۰ ₽
۵ ۲۵۶,۵۰ ₽
SET352/DN40/2
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN50/2
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET345/DN25/5
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN20/5
فیلتر گاز DN20 (Rp 3/4 ) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN15/5
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET351/DN80/6/T4
فیلتر گاز DN80 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۳۹۱,۵۰ ₽
۵ ۲۵۶,۵۰ ₽
SET351/DN100/5/T34
فیلتر گاز DN100 تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۹۵۶,۵۰ ₽
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET352/DN40/2/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN40/5/T4
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN50/2/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN50/6/T4
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET345/DN15/6
فیلتر گاز DN15 (Rp 1/2 ) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET345/DN25/6
فیلتر گاز DN25 (Rp1) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۳۷۴,۰۰ ₽
۳۶۴,۵۰ ₽
SET351/DN100/6/T34
فیلتر گاز DN100 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۹۵۶,۵۰ ₽
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
SET351/DN80/6/T34
فیلتر گاز DN80 تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۳۹۱,۵۰ ₽
۵ ۲۵۶,۵۰ ₽
SET351/DN65/2/T34
فیلتر گاز DN65 تا 2 بار اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۰۴۳,۵۰ ₽
۴ ۹۱۷,۵۰ ₽
SET352/DN40/6
فیلتر گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
SET352/DN50/6
فیلتر گاز DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
۸۴۳,۵۰ ₽
۸۲۲,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد