دانلود کاتالوگ محصولات

قطعات پیش ساخته قطعات پیش ساخته

 width=

کاتالوگ جامع قطعات پیش ساخته

فارسی فارسی English

سامانه تزریق گرم

فارسی فارسی English

سنبه ، ماتریس ، پین و پران

فارسی فارسی English

قطعات پیش ساخته قالب های تزریق

فارسی فارسی |  English

قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

فارسی فارسی English

لوازم کمکی

فارسی فارسی |  English

چسب و افشانه

فارسی فارسی |  English

 

  کنترل های خط گاز مشعل   کنترل های خط گاز مشعل

 width=

کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل

 width=

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

فارسی دریافت

گارانتی و اصالت کالا

ثبت گارانتی و بررسی اصالت کالا

  رهنما محصول   راهنما محصول

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ-DN15-20

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN25

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN15-20

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN25

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر اطمینان فشار پایین
SET150

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر اطمینان فشار بالا
SET151

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور قفل شونده فشار گاز
SET201

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور قفل شونده فشار گاز
SET203

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور قفل شونده فشار گاز
SET245

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور قفل شونده فشار گاز
SET250

فارسی دریافت راهنما

 width=

تنظیم کننده فشار گاز
SET251

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور قفل شونده فشار گاز
SET252

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET252H

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر دستی اهرمی مدل
SET271

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET275

فارسی دریافت راهنما

 width=

کنترل نسبت هوا گاز مدل
SET282

فارسی دریافت راهنما

 width=

کنترل نسبت هوا گاز مدل
SET285

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور گاز مایع
SET291

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور گاز مایع
SET292

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور گاز مایع
SET293

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET304

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET345

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET351-DN65

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET351-DN80

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET351-DN100

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET352

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET352x

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET852h

فارسی دریافت راهنما