در پوش(میله راهنما) E363

Disc(Guide Pillar)

مشخصات :

● d1 قطر میله راهنما است.

ایجاد تیکت
در پوش(میله راهنما) E363
تصویر در پوش(میله راهنما) E363

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 d5 M t قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E363/19,20
19 25 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/24,25
24 32 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/30,32
30 40 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/38,40
38 50 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/48,50
48 60 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/60,63
60 70 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/80
80 93 M12 12
۰,۰۰ ₽
E363/100
100 115 M12 12
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد