در پوش(میله راهنما) E363

Disc(Guide Pillar)

مشخصات :

● d1 قطر میله راهنما است.

تصویر در پوش(میله راهنما) E363

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d5 M t قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E363/19,20
19 25 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/24,25
24 32 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/30,32
30 40 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/38,40
38 50 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/48,50
48 60 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/60,63
60 70 M8 6
۰,۰۰ ₽
E363/80
80 93 M12 12
۰,۰۰ ₽
E363/100
100 115 M12 12
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد