کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU

Die Set Unit

مشخصات :

● جنس صفحه : 1.1730
● دقت یک قالب از کفشک و راهنمای آن شروع می شود
در ساختار نشان داده شده در شکل روبرو، سعی شده تمامی نیازهای اساسی در یک قالب مرحله ای برای تولید در حجم بالا پیش بینی شود.
جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث می شوند قالب در دراز مدت براحتی قابل اصلاح ارتفاع در نگهداری و تعمیرات باشد.
توخالی بودن میله های راهنما باعث کاهش اینرسی در مجموعه شده كه جهت تولید درسرعتهای بالا بسیار مناسب است.

تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU
تصویر کفشک فولادی با جانمایی جزئیات 3SU

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) b2 a2 b3 b4 c 0 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l3 / l2 e1 e2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SU/126x196
126x196 246 80 40 40 32 16 53 33 53 19/20X120/80 140 70
تماس بگیرید
3SU/156x196
156x196 246 110 50 50 32 16 53 33 53 19/20X120/80 140 120
تماس بگیرید
3SU/196x196
196x196 246 150 60 60 32 16 53 33 53 19/20X120/80 140 140
تماس بگیرید
3SU/246x196
246x196 246 200 75 75 32 16 53 33 53 19/20X120/80 140 190
تماس بگیرید
3SU/296x196
296x196 246 250 75 75 32 16 53 33 53 19/20X120/80 140 240
تماس بگیرید
3SU/156x246
156X246 296 100 60 60 22 16 63 33 63 24/25X120/80 170 80
تماس بگیرید
3SU/196x246
196X246 296 140 75 75 22 16 63 33 63 24/25X120/80 170 120
تماس بگیرید
3SU/296x246
296X246 296 240 90 90 22 16 63 33 63 24/25X120/80 170 220
تماس بگیرید
3SU/346x246
346X246 296 290 90 90 22 16 63 33 63 24/25X120/80 170 270
تماس بگیرید
3SU/196x296
196X296 346 130 75 75 19 19 73 38 73 30/32X140/100 210 110
تماس بگیرید
3SU/246x296
246X296 346 180 100 100 19 19 73 38 73 30/32X140/100 210 160
تماس بگیرید
3SU/296x296
296X296 346 230 100 100 19 19 73 38 73 30/32X140/100 210 210
تماس بگیرید
3SU/346x296
346X296 346 280 125 125 19 19 73 38 73 30/32X140/100 210 260
تماس بگیرید
3SU/396x296
396X296 346 330 125 125 19 19 73 38 73 30/32X140/100 210 310
تماس بگیرید
3SU/246x246
246X246 296 190 90 75 22 16 63 33 63 24/25X120/80 170 170
تماس بگیرید

نکته ها:


● ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.

● برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.

● تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.

● ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

نظر خودتان را بنویسد