کنترل نسبت هوا گاز | SET286

Gas-Air Ratio Regulator

مشخصات :

رگالتور قفل شونده فشار گاز SET286 در دامنه فشارهای ورودی تا 500mbar قابل استفاده است.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027- 1
( p1 تا 500mbar , رده A گروه 2 )
• مطابق با استاندارد : EN 88- 1
( p1 تا 500mbar , رده A گروه 2 )
• مطابق با استاندارد : EN 88- 2
( 0/5-1bar p1 , رده دقت AC20 رده فشار قفل SG30 گروه 2 )
• دامنه دما : 60c تا 15c-
• وزن : 13/7 Kg
•نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
فلانچ
DN65
DN80
فلانچ مطابق استاندارد 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
• بیشینه فشار ورودی کاری (P1 max) :  1 bar

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) نسبت هوا / گاز زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET286/DN65/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN65 تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۲۲,۵۰۰ تومان
SET286/DN80/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN80 تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۲۲,۵۰۰ تومان
SET286/DN65/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN65 تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
SET286/DN80/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN80 تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
SET286/DN65/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN65 تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
SET286/DN80/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN80 تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد