اطلاعات تماس

تماس با ما

     قطعات پیش ساخته و چسب

خانم ناهید علوی

مدیر فروش

داخلی 330

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134055230 

همکاری با ستاک 14 سال

 

آقای حمید عابدی (امور عوامل فروش)

کارشناس فروش

 

پذیرش عامل فروش

داخلی 326

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134255234 

همکاری با ستاک 11 سال

 

آقای امیرحسین باباشاهی

کارشناس فروش

داخلی 331

 

031-45644664-5

تلفن همراه

 

09134255227 

همکاری با ستاک 1 سال

 
     کنترل های خط گاز مشعل

آقای سید روح الله مکبر

مدیر فروش

داخلی 248

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134255233 

همکاری با ستاک 11 سال

 

آقای وحید جوانی

کارشناس فروش

داخلی 249

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134255226 

همکاری با ستاک 2 سال

 
     قطعات لوازم گاز سوز

آقای علی خسروی

کارشناس فروش

داخلی 219

 

031-45644366-8

تلفن همراه

 

09134055244 

همکاری با ستاک 1 سال

 
     ماشین و تجهیزات

آقای مسعود محمدی

مدیر فروش

 

پذیرش عامل فروش

داخلی 122

 

031-33863430

تلفن همراه

 

09134055226 

همکاری با ستاک 11 سال

 

  دفتر مرکزی

ایران ، اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان عطاءالملک ، بین بلوک 23 و 24

  کد پستی:

81951-43438

  تلفن تماس:

031-33863430

  فکس :

031-33861700

داخلی 104

  کارخانه 1

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، شیخ بهایی پنجم ، شماره 158

کد پستی:

8333114851

  تلفن تماس:

031-45643048-9

  فکس :

داخلی 333

  کارخانه 2

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، مقابل شیخ بهایی پنجم ، شماره 412

کد پستی:

8333116138

  تلفن تماس:

031-45644662-3

  فکس :

داخلی 250