اطلاعات تماس

تماس با ما

     قطعات پیش ساخته و چسب

خانم ناهید علوی

مدیر فروش

031-45644664-5  داخلی 330

     تلفن همراه   09134055230  

     "همکاری با ستاک 14 سال"

 

 

آقای حمید عابدی

کارشناس فروش - امور عوامل فروش

031-45644664-5  داخلی 326 

   تلفن همراه   09134255234  

"همکاری با ستاک 11 سال"
 
 
 

آقای امیرحسین باباشاهی

کارشناس فروش

031-45644664-5   داخلی 331

 تلفن همراه       09134255227 

     "همکاری با ستاک 1 سال"

 

     کنترل های خط گاز مشعل
 

آقای سید روح الله مکبر

مدیر فروش

031-45644366-8  داخلی 248

        تلفن همراه   09134255233  

    "همکاری با ستاک 11 سال"

 

 
 

آقای وحید جوانی

کارشناس فروش

031-45644366-8 داخلی 249

         تلفن همراه   09134255226  

    "همکاری با ستاک 2 سال"
     قطعات لوازم گاز سوز
 

آقای علی خسروی

کارشناس فروش

031-45644366-8  داخلی 219

       تلفن همراه  09134055244  

     "همکاری با ستاک 1 سال"

 

     ماشین و تجهیزات
 

آقای مسعود محمدی

مدیر فروش

031-33863430   داخلی 122 

          تلفن همراه   09134055226  

"همکاری با ستاک 11 سال"
 
 

  دفتر مرکزی

ایران ، اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان عطاءالملک ، بین بلوک 23 و 24

  کد پستی:

81951-43438

  تلفن تماس:

031-33863430

  فکس :

031-33861700

داخلی 104

  کارخانه 1

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، شیخ بهایی پنجم ، شماره 158

کد پستی:

8333114851

  تلفن تماس:

031-45643048-9

  فکس :

داخلی 333

  کارخانه 2

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، مقابل شیخ بهایی پنجم ، شماره 412

کد پستی:

8333116138

  تلفن تماس:

031-45644662-3

  فکس :

داخلی 250