روبند E371

Clamp

مشخصات :
تصویر روبند E371

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 l3 l4 e قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E371/6
6.5 11 14 11 6 1.5
€۰/۳۴
€۰/۳۲
E371/10
11 18 24 14 6 3
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد