کفشک چدنی سطح كار گرد CH

CIRCULAR Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape D and DG

تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (d1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CH07.B
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۱۸۵/۷۲
€۱۷۶/۴۳
CH03.A/G
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۵۸/۵۸
€۵۵/۶۵
CH04.A/G
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۶۶/۰۳
€۶۲/۷۳
CH05.A/G
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۹۹/۳۱
€۹۴/۳۵
CH08.A/G
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۱۹۰/۹۳
€۱۸۱/۳۹
CH07.A/G
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۱۲۰/۱۳
€۱۱۴/۱۲
CH03.A/R
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۵۸/۵۸
€۵۵/۶۵
CH04.A/R
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۶۶/۰۳
€۶۲/۷۳
CH05.A/R
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۹۹/۳۱
€۹۴/۳۵
CH07.A/R
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۱۲۰/۱۳
€۱۱۴/۱۲
CH08.A/R
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۱۹۰/۹۳
€۱۸۱/۳۹
CH04.B
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۱۲۴/۵۸
€۱۱۸/۳۵
CH05.B
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۱۶۳/۴۴
€۱۵۵/۲۶
CH08.B
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۲۸۷/۹۱
€۲۷۳/۵۲
CH03.B
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۱۱۷/۱۴
€۱۱۱/۲۸
نظر خودتان را بنویسد