کفشک چدنی سطح كار گرد CH

CIRCULAR Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape D and DG


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (d1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CH07.B
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۵,۸۳۱,۰۰۰ تومان
۵,۵۳۹,۴۵۰ تومان
CH04.A/G
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۲,۰۷۳,۱۰۰ تومان
۱,۹۶۹,۴۴۵ تومان
CH05.A/G
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۳,۱۱۸,۱۰۰ تومان
۲,۹۶۲,۱۹۵ تومان
CH07.A/G
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۳,۷۷۱,۶۰۰ تومان
۳,۵۸۳,۰۲۰ تومان
CH03.A/R
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۱,۸۳۹,۲۰۰ تومان
۱,۷۴۷,۲۴۰ تومان
CH04.A/R
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۲,۰۷۳,۱۰۰ تومان
۱,۹۶۹,۴۴۵ تومان
CH05.A/R
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۳,۱۱۸,۱۰۰ تومان
۲,۹۶۲,۱۹۵ تومان
CH07.A/R
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۳,۷۷۱,۶۰۰ تومان
۳,۵۸۳,۰۲۰ تومان
CH08.A/R
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۵,۹۹۴,۸۰۰ تومان
۵,۶۹۵,۰۶۰ تومان
CH04.B
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۳,۹۱۱,۵۰۰ تومان
۳,۷۱۵,۹۲۵ تومان
CH05.B
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۵,۱۳۱,۴۰۰ تومان
۴,۸۷۴,۸۳۰ تومان
CH08.B
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۹,۰۳۹,۶۰۰ تومان
۸,۵۸۷,۶۲۰ تومان
CH03.B
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۳,۶۷۷,۸۰۰ تومان
۳,۴۹۳,۹۱۰ تومان
CH03.A/G
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۱,۸۳۹,۲۰۰ تومان
۱,۷۴۷,۲۴۰ تومان
CH08.A/G
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۵,۹۹۴,۸۰۰ تومان
۵,۶۹۵,۰۶۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد