کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH

CIRCULAR Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape D and DG

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد مدل CH
کد سفارش سطح کار (d1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CH03.A/R
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۳ ۰۶۲,۵۰ ₽
۲ ۹۰۹,۵۰ ₽
CH04.A/R
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۳ ۴۵۲,۰۰ ₽
۳ ۲۷۹,۰۰ ₽
CH05.A/R
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۵ ۱۹۲,۰۰ ₽
۴ ۹۳۲,۰۰ ₽
CH07.A/R
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۶ ۲۸۰,۰۰ ₽
۵ ۹۶۶,۰۰ ₽
CH08.A/R
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۹ ۹۸۱,۵۰ ₽
۹ ۴۸۲,۵۰ ₽
CH04.B
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۶ ۵۱۳,۰۰ ₽
۶ ۱۸۷,۵۰ ₽
CH05.B
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۸ ۵۴۴,۰۰ ₽
۸ ۱۱۷,۰۰ ₽
CH07.B
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۹ ۷۰۹,۰۰ ₽
۹ ۲۲۳,۵۰ ₽
CH08.B
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۱۵ ۰۵۱,۰۰ ₽
۱۴ ۲۹۸,۵۰ ₽
CH03.B
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۶ ۱۲۳,۵۰ ₽
۵ ۸۱۷,۵۰ ₽
CH03.A/G
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۳ ۰۶۲,۵۰ ₽
۲ ۹۰۹,۵۰ ₽
CH04.A/G
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۳ ۴۵۲,۰۰ ₽
۳ ۲۷۹,۰۰ ₽
CH05.A/G
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۵ ۱۹۲,۰۰ ₽
۴ ۹۳۲,۰۰ ₽
CH08.A/G
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۹ ۹۸۱,۵۰ ₽
۹ ۴۸۲,۵۰ ₽
CH07.A/G
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۶ ۲۸۰,۰۰ ₽
۵ ۹۶۶,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد