هم مرکز کننده D20

Centring Sleeve

مشخصات :
ایجاد تیکت
هم مرکز کننده D20
تصویر هم مرکز کننده D20
تصویر هم مرکز کننده D20
کد سفارش l l1 l2 d1 d2 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D20/14x30
30 8 2 11 M8 14 اتمام موجودی
D20/14x40
40 8 2 11 M8 14 اتمام موجودی
D20/20x30
30 10 2 16 M12 20 اتمام موجودی
D20/20x40
40 10 2 16 M12 20 اتمام موجودی
D20/20x60
60 10 2 16 M12 20 اتمام موجودی
D20/20x80
80 10 2 16 M12 20 اتمام موجودی
D20/20x100
100 10 2 16 M12 20 اتمام موجودی
D20/26x30
30 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/26x40
40 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/26x60
60 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/26x80
80 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/26x100
100 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/26x120
120 13 2.5 21 M12 26 اتمام موجودی
D20/30x40
40 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/30x60
60 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/30x80
80 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/30x100
100 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/30x120
120 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/30x140
140 13 2.5 25 M12 30 اتمام موجودی
D20/42x60
60 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/42x80
80 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/42x100
100 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/42x120
120 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/42x140
140 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/42x160
160 16 4.5 33 M12 42 اتمام موجودی
D20/54x60
60 16 4.5 43 M12 54 اتمام موجودی
D20/54x80
80 16 4.5 43 M12 54 اتمام موجودی
D20/54x120
120 16 4.5 43 M12 54 اتمام موجودی
D20/54x160
160 16 4.5 43 M12 54 اتمام موجودی
D20/54x200
200 16 4.5 43 M12 54 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد