قفسه ساچمه D142

Ball Cage

مشخصات :

● جنس قفسه : پلی استال تزريق شده
● ساچمه:
- استاندارد DIN 5401
- گريد 10
- جنس 1.3505
- سختی HV10 740-900
- كيفيت سطح Ra 0.02 μm
- تلرانس فرم 25μm.0
- تلرانس دسته بندی 5μm.0


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر قفسه ساچمه D142
تصویر قفسه ساچمه D142

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l1 K l5 تعداد ساچمه قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D142/32x125
32 125 4 6 300
۶۲۹,۰۰ ₽
۵۹۷,۵۰ ₽
D142/38x125
38 125 4 6 340
۷۰۶,۵۰ ₽
۶۷۱,۰۰ ₽
D142/40x143
40 143 4 6 414
۸۵۲,۰۰ ₽
۸۰۹,۵۰ ₽
D142/24x49
24 49 3 4.5 150
تماس بگیرید
D142/24x58
24 58 3 4.5 180
تماس بگیرید
D142/24x76
24 76 3 4.5 240
تماس بگیرید
D142/24x80.5
24 80.5 3 4.5 255
تماس بگیرید
D142/24x94
24 94 3 4.5 300
تماس بگیرید
D142/25x49
25 49 3 4.5 150
تماس بگیرید
D142/25x58
25 58 3 4.5 180
تماس بگیرید
D142/25x76
25 76 3 4.5 240
تماس بگیرید
D142/25x80.5
25 80.5 3 4.5 255
تماس بگیرید
D142/25x94
25 94 3 4.5 300
تماس بگیرید
D142/30x59
30 59 4 6 126
تماس بگیرید
D142/30x71
30 71 4 6 154
تماس بگیرید
D142/30x83
30 83 4 6 182
تماس بگیرید
D142/30x95
30 95 4 6 210
تماس بگیرید
D142/30x107
30 107 4 6 238
تماس بگیرید
D142/30x125
30 125 4 6 280
تماس بگیرید
D142/32x59
32 59 4 6 135
تماس بگیرید
D142/32x71
32 71 4 6 165
تماس بگیرید
D142/32x83
32 83 4 6 192
تماس بگیرید
D142/32x95
32 95 4 6 225
تماس بگیرید
D142/32x107
32 107 4 6 25
تماس بگیرید
D142/38x59
38 59 4 6 150
تماس بگیرید
D142/38x83
38 83 4 6 221
تماس بگیرید
D142/38x95
38 95 4 6 255
تماس بگیرید
D142/38x143
38 143 4 6 391
تماس بگیرید
D142/40x59
40 59 4 6 162
تماس بگیرید
D142/40x83
40 83 4 6 284
تماس بگیرید
D142/40x95
40 95 4 6 270
تماس بگیرید
D142/40x125
40 125 4 6 360
تماس بگیرید

نکته ها:


● كاركردی نرم و روان دارد .

● طول قفسه طبق نیاز و متناسب با اندازه l5 میتواند سفارش داده شود .

● ظرفیت تحمل بار جانبی به نسبـت كاهش تعداد ساچمه در مقایـسه با قفسه های برنجی اندكی كمتر اسـت كه می تواند با افزایـش طول درگیری قفسه جبران شود .

● در كاربردهای خاص، ردیفهایی از قفسه می تواند بدون ساچمه باشد و یا در صورت لزوم ساچمه ها براحتی از كنار خارج می شود.

● برای سرعتهای خیلی بالا در پرسكاری قابـل استفـاده می بـاشد . ( نیروی اینرسی پایین)

● قیمت مناسب

نظر خودتان را بنویسد