قفسه ساچمه D142

Ball Cage

مشخصات :

● جنس قفسه : پلی استال تزريق شده
● ساچمه:
- استاندارد DIN 5401
- گريد 10
- جنس 1.3505
- سختی HV10 740-900
- كيفيت سطح Ra 0.02 μm
- تلرانس فرم 25μm.0
- تلرانس دسته بندی 5μm.0

ایجاد تیکت
قفسه ساچمه D142
تصویر قفسه ساچمه D142
تصویر قفسه ساچمه D142
کد سفارش d1 l1 K l5 تعداد ساچمه قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D142/24x49
24 49 3 4.5 150
تماس بگیرید
D142/24x58
24 58 3 4.5 180
تماس بگیرید
D142/24x76
24 76 3 4.5 240
تماس بگیرید
D142/24x80.5
24 80.5 3 4.5 255
تماس بگیرید
D142/24x94
24 94 3 4.5 300
تماس بگیرید
D142/25x49
25 49 3 4.5 150
تماس بگیرید
D142/25x58
25 58 3 4.5 180
تماس بگیرید
D142/25x76
25 76 3 4.5 240
تماس بگیرید
D142/25x80.5
25 80.5 3 4.5 255
تماس بگیرید
D142/25x94
25 94 3 4.5 300
تماس بگیرید
D142/30x59
30 59 4 6 126
تماس بگیرید
D142/30x71
30 71 4 6 154
تماس بگیرید
D142/30x83
30 83 4 6 182
تماس بگیرید
D142/30x95
30 95 4 6 210
تماس بگیرید
D142/30x107
30 107 4 6 238
تماس بگیرید
D142/30x125
30 125 4 6 280
تماس بگیرید
D142/32x59
32 59 4 6 135
تماس بگیرید
D142/32x71
32 71 4 6 165
تماس بگیرید
D142/32x83
32 83 4 6 192
تماس بگیرید
D142/32x95
32 95 4 6 225
تماس بگیرید
D142/32x107
32 107 4 6 25
تماس بگیرید
D142/32x125
32 125 4 6 300
۷۱۳,۵۰ ₽
۶۷۷,۵۰ ₽
D142/38x59
38 59 4 6 150
تماس بگیرید
D142/38x83
38 83 4 6 221
تماس بگیرید
D142/38x95
38 95 4 6 255
تماس بگیرید
D142/38x125
38 125 4 6 340
۸۰۱,۵۰ ₽
۷۶۱,۰۰ ₽
D142/38x143
38 143 4 6 391
تماس بگیرید
D142/40x59
40 59 4 6 162
تماس بگیرید
D142/40x83
40 83 4 6 284
تماس بگیرید
D142/40x95
40 95 4 6 270
تماس بگیرید
D142/40x125
40 125 4 6 360
تماس بگیرید
D142/40x143
40 143 4 6 414
۹۶۶,۵۰ ₽
۹۱۸,۰۰ ₽

نکته ها:


● كاركردی نرم و روان دارد .

● طول قفسه طبق نیاز و متناسب با اندازه l5 میتواند سفارش داده شود .

● ظرفیت تحمل بار جانبی به نسبـت كاهش تعداد ساچمه در مقایـسه با قفسه های برنجی اندكی كمتر اسـت كه می تواند با افزایـش طول درگیری قفسه جبران شود .

● در كاربردهای خاص، ردیفهایی از قفسه می تواند بدون ساچمه باشد و یا در صورت لزوم ساچمه ها براحتی از كنار خارج می شود.

● برای سرعتهای خیلی بالا در پرسكاری قابـل استفـاده می بـاشد . ( نیروی اینرسی پایین)

● قیمت مناسب

نظر خودتان را بنویسد