کنترلر توالی تزریق | SCO7

SCO7

INJECTION SEQUENCE CONTROLER

● تعداد کانال: 1 تا 24
● عملکرد کنترل : دستی/ خودکار
● دامنه زمان:
0-999.9s / 0-99.99s

تماس بگیرید
ایجاد تیکت
کنترلر توالی تزریق | SCO7
نظر خودتان را بنویسد