چسب قطره ای

Glue(quick-drying)

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
کد سفارش رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قابلیت پرکنندگی(mm) استحکام (N/mm2) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص قیمت سبد خرید
کد سفارش: LOCSET CA105
بی رنگ متمایل به زرد 3 0.01 23 3-5 30 20 20- to +100 محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک و PMMA ، PVC ، ها همانند پلی آمید الاستومرهای مختلف با یکدیگر و مخصوصاً برای اتصال فلزات، ویسکوزیته بسیار بسیار پا یین و مناسب جهت ترکهای موئی و شکافهای نازک و قابلیت استفاده پس از مونتاژ.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA114
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.03 22 2-4 30 20 -20 to +100 محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک و PMMA، PVC ، ها همانند پلی آمید الاستومرهای مختلف با یکدیگر و با فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و استفاده در شکاف های ظریف و به واسطه خاصیت موئینگی، می توان پس از مونتاژ نیز بکار برد، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA212
بی رنگ متمایل به زرد 20 0.02 17 3-5 30 20 -20 to +100 ویسکوزیته بسیار پا یین، محصول استاندارد و عمومی برای چسباندن پلاستیک ها همانند و الاستومرهای PMMA ، PVC ، پلی آمید مختلف با یکدیگر و با فلزات، شیشه و سرامیک، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA214
بی رنگ متمایل به زرد 40 0.07 15 20-40 30 20 -20 to +100 محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک ها، لاستیک و فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و با خاصیت موئینگی، امکان استفاده در شکافهای نازک و کاربرد پس از مونتاژ، این محصول پس از خشک شدن ظاهری شفاف و روشن داشته و قابل انعطاف بوده و بسیار مناسب جهت اتصال مواد حساس و مستعد به ایجاد تنش و ترک همانند شیشه اکرولیک می باشد.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA216
بی رنگ متمایل به زرد 60 0.02 16 3-5 30 20 -20 to +100 محصول عمومی برای چسباندن پلاستیک ها، لاستیک و فلزات، ویسکوزیته بسیار پا یین و با خاصیت موئینگی، امکان استفاده در شکافهای نازک و کاربرد پس از مونتاژ، این محصول پس از خشک شدن ظاهری شفاف و روشن داشته و قابل انعطاف بوده و بسیار مناسب جهت اتصال مواد حساس و مستعد به ایجاد تنش و ترک همانند شیشه اکرولیک می باشد.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA221
بی رنگ متمایل به زرد 100 0.05 20 5-10 30 20 -20 to +100 محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک ها همانند پلی آمید، و الاستومرهای مختلف، PMMA ، PVC با یکدیگر و Viton ، EPDM ، لاستیک با فلزات و چوب، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA224
بی رنگ متمایل به زرد 400 0.07 17 10-15 30 20 -20 to +100 محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک ها همانند پلی آمید، و الاستومرهای مختلف، PMMA ، PVC با یکدیگر Viton ، EPDM ، لاستیک و با فلزات وسرامیک، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA229
بی رنگ متمایل به زرد 900 0.15 26 10-15 30 20 -20 to +100 محصول استاندارد برای چسباندن چوب، مواد مصنوعی،پلاستیک ها همانند پلی پلی استایرن و ، PMMA ، PVC ، آمید EPDM ، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک ، Viton ها، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA233
بی رنگ متمایل به زرد 3000 0.15 26 10-15 30 20 -20 to +100 ویسکوزیته بالا، محصول استاندارد برای چسبا ند ن پلا ستیک ها هما نند پلی پلی استایرن و ، PMMA ، PVC ، آمید EPDM ، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک، و ، Viton مناسب برای اتصال قطعات با سطوح ناصاف، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA233T
بی رنگ متمایل به زرد 3000 0.15 26 15-20 30 20 -20 to +130 ویسکوزیته بالا و تحمل حرارتی بالا، مخصوصاً طراحی شده جهت مقاومت در برابر دما و رطوبت برای چسباندن چوب PVC ، و پلاستیک ها همانند پلی آمید پلی استایرن و الاستومرهای ، PMMA با ، Viton ، EPDM ، مختلف، لاستیک یکدیگر و با فلزات و سرامیک، مناسب برای قطعات با سطوح ناصاف، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA236
بی رنگ 6000Thix 0.20 18 15-20 30 20 -20 to +100 ویسکوزیته بالا و با خاصیت موئینگی و ارتجاعی )غیر شکننده( و مخصوص چسباندن قطعات قابل انعطاف و یا ضریب انبساط گرمایی متفاوت، قابل استفاده جهت PMMA ، ، پلاستیک ها همانند پلی آمید و الاستومرهای مختلف، لاستیک، PVC با یکدیگر، سریع خشک Viton ، EPDM شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA244
بی رنگ 40000Gel 0.30 17 14-25 30 20 -20 to +100 ویسکوزیته بسیار بالا و قابل استفاده در سطوح ناصاف، متخلخل، شیب دار و حتی عمودی و برای چسباندن پلاستیک ها و الاستومرهای PMMA ، PVC همانند با Viton ، EPDM ، مختلف،لاستیک یکدیگر و با فلزات و سرامیک ها، همچنین برای چسباندن فوم، منسوجات، مقوا و کاغذ، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA422
بی رنگ 200 0.15 13 15-35 30 20 -50 to +80 محصول استاندارد برای چسباندن پلاستیک و PMMA ، PVC ، ها همانند پلی آمید EPDM، الاستومرهای مختلف، لاستیک با یکدیگر و با فلزات و سرامیک ، Viton ها، بدون اثر سفید رنگ بر روی قطعات و حتی بر روی قطعات با رنگ سیاه، بی بو، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET CA432
بی رنگ 1500 0.15 12 15-35 30 20 -50 to +80 ویسکوزیته بالا و محصول استاندارد برای PMMA ، چسباندن پلاستیک ها، پلی آمید و الاستومرهای مختلف، لاستیک، ، PVC با یکدیگر و با فلزات و Viton ، EPDM سرامیک ها، بدون اثر سفید رنگ بر روی قطعات و حتی بر روی قطعات با رنگ سیاه، بی بو، سریع خشک شونده.
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد