رگلاتور فشار گاز مدل SET252

Product specifications :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1/2) و DN50 (Rp2)
ابعاد (mm) : 160 x 225 x 240 (ارتفاع)
وزن (Kg) : 3.4

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 یا رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5mbar - 1mbar و 1mbar - 2mbar ارائه می شود.

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
Ordering Code شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نقطه اندازه گیری فشار Price Add to cart
SET252/DN40/05/0813/T4
GTIN: 3311720000054
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/1320/T4
GTIN: 3311720000055
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/1525/T4
GTIN: 3311720000056
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/190400/T4
GTIN: 3311720000057
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/2543/T4
GTIN: 3311720000058
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/3358/T4
GTIN: 3311720000059
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/4370/T4
GTIN: 3311720000060
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/55110/T4
GTIN: 3311720000061
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/05/90200/T4
GTIN: 3311720000062
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/0813/T4
GTIN: 3311720000063
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/1320/T4
GTIN: 3311720000064
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/1525/T4
GTIN: 3311720000065
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/190400/T4
GTIN: 3311720000066
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/2543/T4
GTIN: 3311720000067
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/3358/T4
GTIN: 3311720000068
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/4370/T4
GTIN: 3311720000069
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/55110/T4
GTIN: 3311720000070
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/1/90200/T4
GTIN: 3311720000071
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN40/2/0813/T4
GTIN: 3311720000072
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/1320/T4
GTIN: 3311720000073
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/1525/T4
GTIN: 3311720000074
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/190400/T4
GTIN: 3311720000075
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/2543/T4
GTIN: 3311720000076
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/3358/T4
GTIN: 3311720000077
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/4370/T4
GTIN: 3311720000078
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/55110/T4
GTIN: 3311720000079
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN40/2/90200/T4
GTIN: 3311720000080
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/05/0813/T4
GTIN: 3311720000081
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/1320/T4
GTIN: 3311720000082
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/1525/T4
GTIN: 3311720000083
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/190400/T4
GTIN: 3311720000084
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/2543/T4
GTIN: 3311720000085
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/3358/T4
GTIN: 3311720000086
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/4370/T4
GTIN: 3311720000087
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/05/90200/T4
GTIN: 3311720000089
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/0813/T4
GTIN: 3311720000090
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/1320/T4
GTIN: 3311720000091
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/1525/T4
GTIN: 3311720000092
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/190400/T4
GTIN: 3311720000093
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/2543/T4
GTIN: 3311720000094
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/3358/T4
GTIN: 3311720000095
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/4370/T4
GTIN: 3311720000096
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/55110/T4
GTIN: 3311720000097
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/1/90200/T4
GTIN: 3311720000098
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,185,000 تومان
SET252/DN50/2/0813/T4
GTIN: 3311720000099
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/1320/T4
GTIN: 3311720000100
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/1525/T4
GTIN: 3311720000101
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/190400/T4
GTIN: 3311720000102
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/2543/T4
GTIN: 3311720000103
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/3358/T4
GTIN: 3311720000104
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/4370/T4
GTIN: 3311720000105
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/DN50/2/55110/T4
GTIN: 3311720000106
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
1,428,000 تومان
SET252/F/DN40/05/0813/T4
GTIN: 3311720000108
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/1320/T4
GTIN: 3311720000109
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/1525/T4
GTIN: 3311720000110
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/190400/T4
GTIN: 3311720000111
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/2543/T4
GTIN: 3311720000112
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/3358/T4
GTIN: 3311720000113
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/4370/T4
GTIN: 3311720000114
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/55110/T4
GTIN: 3311720000115
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/05/90200/T4
GTIN: 3311720000116
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/0813/T4
GTIN: 3311720000117
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/1320/T4
GTIN: 3311720000118
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/1525/T4
GTIN: 3311720000119
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/190400/T4
GTIN: 3311720000120
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/2543/T4
GTIN: 3311720000121
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/3358/T4
GTIN: 3311720000122
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/4370/T4
GTIN: 3311720000123
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/55110/T4
GTIN: 3311720000124
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/1/90200/T4
GTIN: 3311720000125
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN40/2/0813/T4
GTIN: 3311720000127
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/1320/T4
GTIN: 3311720000128
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/1525/T4
GTIN: 3311720000129
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/190400/T4
GTIN: 3311720000130
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/2543/T4
GTIN: 3311720000131
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/3358/T4
GTIN: 3311720000132
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/4370/T4
GTIN: 3311720000134
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/55110/T4
GTIN: 3311720000135
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN40/2/90200/T4
GTIN: 3311720000136
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/05/0813/T4
GTIN: 3311720000137
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/1320/T4
GTIN: 3311720000138
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/1525/T4
GTIN: 3311720000139
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/190400/T4
GTIN: 3311720000140
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/3358/T4
GTIN: 3311720000142
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/4370/T4
GTIN: 3311720000143
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/55110/T4
GTIN: 3311720000144
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/05/90200/T4
GTIN: 3311720000145
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/0813/T4
GTIN: 3311720000146
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/1320/T4
GTIN: 3311720000147
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/1525/T4
GTIN: 3311720000148
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/190400/T4
GTIN: 3311720000149
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/2543/T4
GTIN: 3311720000150
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/3358/T4
GTIN: 3311720000151
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/4370/T4
GTIN: 3311720000152
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/55110/T4
GTIN: 3311720000153
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/1/90200/T4
GTIN: 3311720000154
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,230,000 تومان
SET252/F/DN50/2/0813/T4
GTIN: 3311720000155
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/1320/T4
GTIN: 3311720000156
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/1525/T4
GTIN: 3311720000157
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/190400/T4
GTIN: 3311720000158
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/2543/T4
GTIN: 3311720000159
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/3358/T4
GTIN: 3311720000160
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/4370/T4
GTIN: 3311720000161
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/55110/T4
GTIN: 3311720000162
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
SET252/F/DN50/2/90200/T4
GTIN: 3311720000163
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
1,470,000 تومان
Write your own review