رگلاتور فشار گاز مدل SET252

Product specifications :
Manufacturer: SETAAK
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 10- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1/2) و DN50 (Rp2)
ابعاد (mm) : 160 x 225 x 240 (ارتفاع)
وزن (Kg) : 3.4

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 یا رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5mbar - 1mbar و 1mbar - 2mbar ارائه می شود.

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
Ordering Code شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نافی Price Add to cart
SKU: SET252/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 08-13 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13-20 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15-25 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190-400 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25-43 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33-58 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43-70 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55-110 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90-200 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 08-13 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13-20 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15-25 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190-400 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25-43 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33-58 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43-70 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/4370/T4-کپی
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55-110 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90-200 ندارد نافی خروجی
955,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
989,000 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/DN50/2/55110/T4-کپی
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
1,057,500 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 08-13 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13-20 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15-25 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190-400 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25-43 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33-58 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43-70 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55-110 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90-200 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 08-13 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13-20 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15-25 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190-400 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25-43 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33-58 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43-70 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55-110 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90-200 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 08-13 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13-20 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15-25 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190-400 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25-43 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33-58 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43-70 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55-110 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90-200 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 08-13 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13-20 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15-25 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190-400 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25-43 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33-58 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43-70 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55-110 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90-200 دارد نافی خروجی
968,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 08-13 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13-20 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15-25 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190-400 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25-43 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33-58 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43-70 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55-110 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90-200 دارد نافی خروجی
1,000,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 08-13 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13-20 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15-25 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190-400 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25-43 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33-58 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43-70 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55-110 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
SKU: SET252/F/DN50/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90-200 دارد نافی خروجی
1,068,000 تومان excl tax
Write your own review