رگلاتور فشار گاز مدل SET250

Product specifications :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN15 (Rp1/2) و DN20 (Rp3/4) و DN25 (Rp1)
ابعاد (mm) : 70 x 64 x 53 (ارتفاع)
وزن (Kg) : 1.15

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET250 با طرفیت بیشتر و کیفیت بالا در تثبیت فشار خروجی در مقایسه با SET245 در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 1bar-0.5bar و 1bar-0.5bar ارائه می شود.

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز مدل SET250
رگلاتور فشار گاز مدل SET250
رگلاتور فشار گاز مدل SET250
رگلاتور فشار گاز مدل SET250
Ordering Code شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نقطه اندازه گیری فشار Price Add to cart
SET250/DN25/05/2545/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 تا 500 میلی بار 25 - 45 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/05/928/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 تا 500 میلی بار 9 - 28 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/05/95160/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 تا 500 میلی بار 95 - 160 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/135190/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 135 - 190 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/1840/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 18 - 40 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/2545/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 25 - 45 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/45110/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 45 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/5070/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 50 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/928/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 9 - 28 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/1/95160/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 0.5 تا 1 بار 95 - 160 میلی بار ندارد نافی خروجی
619,000 تومان
SET250/DN25/2/140200/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 140 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/2138/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 21 - 38 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/2545/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 25-45 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/3355/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 33 - 55 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/60140/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 60 - 140 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
SET250/DN25/2/928/T4
رگلاتور فشار گاز DN25 از 1 تا 2 بار 9 - 28 میلی بار ندارد نافی خروجی
680,000 تومان
Write your own review