Gas Control

 • رگلاتور گاز مایع مدل SET291

  SET291

  رگلاتور قرمز SET291، در سامانه های دو مرحله ای فشار خروجی مرحله اول را به دقت تامین می کند. این فشار می تواند در دامنه (10-5 PSIG) تا 70-350 میلی بار تنظیم شود. این رگلاتور برای تامین گاز مایع مورد نیاز در مشعل های فشار بالا برای کوره های صنعتی یا دیگ های بخار به صورت یک مرحله ای نیز کاربرد دارد. این رگلاتور همچنین می تواند در خروجی یک سامانه چند سیلندری نصیب گردد. کنترل SET291 دارای شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ی آن در سمت خروجی قرار دارد تا از یخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیری گردد.

  From 470,000 تومان excl tax
 • رگلاتور گاز مایع مدل SET292

  SET292

  رگلاتور قهوه ای SET292، فشار کاهش داده شده مرحله اول را به فشار مصرف، معمولا ("11 ستون آب) 28mbar می رساند. این فشار می تواند در دامنه (''13 - "9 ستون آب) 23-33 میلی بار تنظیم شود.

  From 470,000 تومان excl tax
 • شیر اطمینان مدل SET150

  SET150

  شیر اطمینان فشار پایین SET150 هنگام افزایش فشار، به صورت خودکار باز شده و با تخلیه قله های فشار به هوای آزاد فشار خط گاز را مهار می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از تنظیم شیر بسته می شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می شود.

  From 447,000 تومان excl tax
 • شیر اطمینان مدل SET151

  SET151

  شیر اطمینان فشار بالا SET151 هنگام افزایش فشار، به صورت خودکار باز شده و با تخلیه گاز به هوای آزاد، فشار خط یا مخزن را مهار می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از حد تنظیم بسته می شود.

  From 648,000 تومان excl tax
 • شیر برقی آرام مدل SET144/SQ

  SET144/SQ

  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی که جریان برق قطع شود شیر بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند یا تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  شیر می تواند به (ساو) سوئیچ آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

  From 3,025,000 تومان excl tax
 • شیر برقی سریع مدل SET144/RQ

  SET144/RQ

  شیر برقی سریع (سریع باز شونده) SET144/RQ عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی که جریان برق قطع می شود شیر بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
  شیر می تواند به (ساو) سوئیچ آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

  From 2,415,000 تومان excl tax
 • شیر دستی اهرمی مدل SET271

  SET271

  شیر دستی اهرمی مدل SET271 جریان سیال داخل لوله را قطع و وصل می کند. با توجه به مکانیزم به کار رفته در این شیر، قطع جریان سیال نسبت به شیر های توپی کروی (ربع گرد) سریع تر و راحت تر است. شیر قطع و وصل دستی تا فشار ورودی 6bar قابل استفاده می باشد.

  From 382,000 تومان excl tax
 • شیر قطع سریع فشار بیشینه مدل SET275

  SET275

  شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.

  From 2,595,000 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET304

  SET304

  فیلتر گاز مدل SET304 تا فشار کاری 2bar عرضه می شود.

  From 35,000 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET345

  SET345

  فیلتر گاز مدل SET345 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

  From 63,300 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET351-DN100

  SET351-DN100

  فیلتر گاز مدل SET351-DN100 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

  From 2,082,000 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET351-DN80

  SET351-DN80

  فیلتر گاز مدل SET351-DN80 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

  From 1,325,000 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET352

  SET352

  فیلتر گاز مدل SET352 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

  From 193,000 تومان excl tax
 • فیلتر گاز مدل SET352X

  SET352X

  فیلتر گاز مدل SET352X تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

  From 305,000 تومان excl tax
 • کنترل نسبت هوا گاز مدل SET282

  SET282

  کنترل نسبت هوا گاز مدل SET282 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:
  1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.
  2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می دارد.

  From 578,000 تومان excl tax
 • کنترل نسبت هوا گاز مدل SET285

  SET285

  کنترل نسبت هوا گاز مدل SET285 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:
  1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.
  2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می دارد.

  From 1,243,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET201

  SET201

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET201 با فشار پایداری ورودی 250 میلی بار و فشار ورودی کاری تا 170 میلی بار است. این رگلاتور برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد دارد.

  From 78,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET203

  SET203

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET203 با فشار پایداری ورودی 250 میلی بار و فشار ورودی کاری تا 170 میلی بار است. این رگلاتور برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد دارد.

  From 102,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET245

  SET245

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET245 یا رگلاتور فیلتر دار SET245/F با فشار ورودی تا 500 میلی بار است. این محصول برای مصرف کننده های کوچک کاربرد دارد لذا با توجه به دامنه محدود در کیفیت فشار خروجی، قبل از انتخاب، منحنی ظرفیت افت فشار مطالعه شود.

  From 251,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET250

  SET250

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET250 با طرفیت بیشتر و کیفیت بالا در تثبیت فشار خروجی در مقایسه با SET245 در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 1bar-0.5bar و 1bar-0.5bar ارائه می شود.

  From 463,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET252

  SET252

  رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 یا رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5mbar - 1mbar و 1mbar - 2mbar ارائه می شود.

  From 955,000 تومان excl tax
 • رگلاتور فشار گاز مدل SET252H

  SET252H

  رگلاتور فشار گاز SET252H برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده است. این کنترل دارای شیر اطمینان داخلی بوده و فشار خروجی یکنواخت و قابل اعتمادی را از ظرفیت های پایین و بالا تامیین می نماید.

  From 2,070,000 تومان excl tax